06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

‘De trouwe hondenogen van een confronterende coach’

Aad Rasenberg – projectleider mobiliteitsbureau

Functie: projectleider mobiliteitsbureau
Bedrijf: Politie Hollands Midden Leiderdorp

“Ha ha, nee, hij spaart niet, met die trouwe hondenogen van ‘m, die uitstralen ‘kom maar, ik help je wel’. Helpen doet hij zeer zeker, Benno, niet als een zachte heelmeester, wél als een coach. Een coach die je leert om het zélf te doen. Door te laten zien wie je bent, dat je wat te bieden hebt, assertief moet zijn en duidelijk. Dat is hij zelf ook. Zijn prettig confronterende aanpak is effectief. Want zo ben je voorbereid op wat je te wachten staat en wat van je verwacht mag worden.”

“Vanwege een reorganisatie is een aantal collega’s boventallig geworden. We moeten ze begeleiden van werk naar werk, binnen of buiten de politie. De opdracht aan Benno was om óns als coaches-to-be daarvoor handvatten te geven. Die kreeg ik via zijn opleiding loopbaancoaching/loopbaanbegeleiding. In vier dagen leerde hij ons de grondbeginselen ontdekken, zoals basistheorie en -houding, die nodig zijn om mensen in beweging te krijgen in het proces van werk naar werk. Benno leverde elke keer maatwerk. Hij speelde pienter in op de vragen en op wat hij waarnam aan tekortkomingen, waarbij hij theorie en voorbeelden gebruikte ter onderbouwing. Dat gebeurde op een betrokken manier, zelfs als hij -soms heel irritant hoor- de vinger precies op de zere plek legde.”

“Het resultaat? Een juiste grondhouding, een uitgebreid map waarin veel theorie, tips voor houding en gedrag en pittige confrontaties vanuit theorie onderbouwd op houding, gedrag en reacties. Plus een band van vertrouwen en respect waarin leren de boventoon voerde. Ik zeg: Als je ‘echt’ het vak van coach wil leren, dan moet je bij Benno zijn.”