06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Referenties Management en Organisatie

“Door Benno heb ik een bepaalde kijk gekregen op organisatiestructuren en verschillende managementstijlen. Benno is een man met kennis van zaken en weet op een boeiende en duidelijke manier cursisten te inspireren. Ik vind zijn aanpak uitstekend: telkens een onderdeel behandelen en afsluiten met een opdracht. Op die manier haal je geen zaken door elkaar. De kwaliteit is dankzij de docent uitstekend! O ja, het is een hele aardige vent, wars van poeha: zeer benaderbaar en ‘down to earth’.”

Mickel Blik

Reïntegratiebegeleider, UWV

“Ik werd overvallen door de gedrevenheid waarmee hij spreekt maar eenmaal in zijn verhaal wordt je steeds opnieuw getriggerd door zijn doortastendheid, heldere visie en zijn kennis. Daarnaast de flair waarmee hij theorie aan de praktijk koppelt. Benno is een man naar wie je gewoonweg moet luisteren.Hij komt met stof tot nadenken en biedt concrete handvatten. Hij is in staat een persoon, een organisatie of een plan op een hoger level te brengen.”

Corine van Die

coördinator SGLVG projecten, Syndion

“Benno is zeer toegankelijk, open en spontaan. Hij schept een prettige sfeer tijdens de training waardoor mensen zich veilig voelen. Hij is zeer geïnteresseerd in de persoon die hij ontmoet. De dialoog staat bij hem voorop. Inhoudelijk had de training kwalitatief een hoog gehalte.”

Marlou Evers

Medewerker Personeelszaken, BAM-wegen

“Benno zorgt voor een gestructureerde, opbouwende en interactieve aanpak van de training. Alles wordt door hem qua inhoud en bijbehorend lesmateriaal altijd goed voorbereid. De onderwerpen die aan bod komen zijn relevant en toepasbaar op iedere cursist. Benno is erg betrokken bij de groep en komt tijdens de training enthousiast over. Hij is communicatief en didactisch zeer vaardig en weet hiermee iedere cursist goed te benaderen en te bereiken. Hij heeft het vermogen om in zeer korte tijd mensen te typeren en te analyseren.”

Michel Hosters

IT consultant , KVL Inspiratie en technologie

“Ik heb Benno leren kennen als trainer tijdens een training ‘leiderschap en personeelsontwikkeling’. Hij is energiek, betrokken en enthousiast. Hij is in staat de theorie te vertalen naar de praktijk, rekening houdend met de verschillende achtergronden en niveaus van de cursisten. Hij streeft naar kwaliteit. Sterk was zijn begeleiding bij het afronden van een goede training.”

Krista Koopmans

HR manager, Fisher Scientific

“Een confronterende spiegel

Benno zette ons aan het denken. Over het gemis aan focus binnen ons bedrijf. Over hoe we een optimale balans kunnen vinden tussen de interne en externe focus. Dat we ons meer naar buiten moeten richten. Hij deed dat via een positief confronterende weg en door ons een spiegel voor te houden. Hij bracht de theorie vanuit de praktijk, prikkelend, deskundig. Een prettige aanpak, want zinvol en uitdagend.”

“Wij volgden tien dagen een hoger managementtraining via ICM met Benno als vaste begeleider. Na de training hebben we Benno nog een paar keer gevraagd om ons te helpen met de realisatie van de genoemde verbeterpunten die uit het opleidingstraject naar voren kwamen. Hij hielp ons met het bepalen van de visie, missie en strategievorming en hield ons de spiegel voor waar we stonden en willen gaan staan/zijn.”

Ricardo Kool

Projectleider/HR manager, Adficon

“Benno is een trainer die zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van een traject, zich voor 100% geeft. Hij ‘gaat er voor’ is een parool dat voor hem van toepassing is. Findtuning en afstemming zijn voor hem vanzelfsprekendheden. Kwaliteit is zijn devies. Ik ken Benno als inspirator en observator!”

Annemiek de Meulmeester

Directeur, AMG support

“Hij heeft vooral veel inzicht in de mens, in jou als mens en is bereid om daar van te delen op de momenten dat je hulp kunt gebruiken en daar om vraagt. Het is een warm mensenmens, bevlogen met wat hij doet. Ik heb Benno als een zeer prettige en kundig docent ervaren. Ik vond en vind Benno’s aanpak direct,duidelijk en transparant. Je ziet wat je krijgt en je krijgt wat je ziet.”

Maria de Ridder

Coördinator, Humanitas

“Benno is zakelijk, to the point en gedreven. Anderzijds een man met een groot invoelingsvermogen en empathisch. Ik heb Benno ervaren als een persoon die de kennis wil overdragen en daarbij de verantwoordelijkheid van ontwikkeling bij de student liet. Met een kwinkslag naar zijn favoriete voetbalclub waren schijnbare tegenstellingen overbrugbaar.”

Robin Schoorl

Werkcoach, UWV