06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Aanbevelingen voor scriptiebegeleiding

“Als cursist aan de opleiding HBO Bachelor Personeelsmanagement ben ik in contact gekomen met Benno in de functie van docent verbonden aan het NCOI. Benno is, zowel theoretisch als praktisch, zeer vaardig en kundig in de materie waarin hij doceert. Hij is een docent die je inspireert en je talenten tot ontwikkeling laat komen. Via praktische voorbeelden en (sport)metaforen neemt hij je mee en laat je voelen en beleven wat de materie inhoudt. Hij confronteert indien noodzakelijk en stemt je tot nadenken. Door zijn aanhoudende enthousiasme en humor maakt hij de materie levendig en brengt je op een hoger niveau. Een man die ik van harte kan en wil aanbevelen!”

Josua Patty

adviseur werkgeversdienstverlening, UWV Werkbedrijf

“Benno was mijn begeleider tijdens de eindopdracht in het tweede jaar van mijn bacheloropleiding Personeelsmanagement. Al bij de eerste kennismaking voelde ik een match: zijn no-nonsense mentaliteit van twee benen op de grond en áánpakken, dat past perfect in de cultuur van ons bedrijf (de brandweer). Dus toen deze zelfde Benno mij werd toegewezen vanuit het NCOI als scriptiebegeleider, was ik daar erg content mee.”

“Benno’s inmenging kwam op een moment waarop ik zijn hulp heel goed kon gebruiken. Ik zat tijdens mijn afstuderen in een wak. Helemaal klem in mijn onderzoek: wat ik wilde, bleek niet mogelijk. Door Benno’s heldere kijk, enthousiasme en inspirerende houding kreeg hij mij de goede kant op: uit het wak en weer op het ijs. Ik koos deze nieuwe richting en sloot het onderzoek af met een mooi eindresultaat.”

Gijsbert van Pinxteren

bureauhoofd expertise en advies, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (brandweer)

“In mijn afstudeerfase van de bacheloropleiding Human Resource Management was Benno mijn scriptiebegeleider. Slechts één keer heb ik hem persoonlijk ontmoet; ik kom helemaal uit Zeeland, dus je rijdt niet elke week op en neer naar ‘s-Hertogenbosch. Maar dat losten we handig op: we spraken af  om per e-mail of telefoon contact te houden. Steeds als ik weer iets klaar had, ging dat naar Benno.”

“Zo kon ik de vaart erin houden. Ik was niet van plan zes maanden over mijn scriptie te doen; drie maanden was mijn doelstelling. Benno zorgde dat de vaart er lekker in bleef. Hij reageerde snel op mijn e-mails met kritisch commentaar. Altijd op een manier die mij motiveerde om door te gaan. Benno is enthousiast, maar heeft wel een scherpe, kritische noot. Zodat je het snapt en weet hoe je verder kunt. In drie maanden en twee weken tijd  is het gelukt: met een goed resultaat heb ik de scriptie afgerond.”

Herbie Krocke

opleidingsadviseur, Dow Benelux

“Benno geeft je ruggengraat. En dan bedoel ik niet alleen de bouwstenen voor mijn scriptie, maar ook mijn eigen ruggengraat: de kracht om dóór te gaan. Door persoonlijke omstandigheden was mijn eindscriptie voor de HBO Bachelor Personeelsmanagement een tijdje blijven liggen. Ik koos Benno als begeleider voor deze fase. Ik kende hem, want hij had mij al geholpen tijdens mijn tweedejaars opdracht.”

“Ik koos voor Benno, omdat hij uitermate goed is in het bieden van structuur en helderheid. Dat is wat mij aanspreekt. Ik ben zelf docent, en geloof niet in het principe van ‘in het diepe gooien’. Natuurlijk moet je zo’n scriptie zelf maken, maar de handreikingen van Benno hielpen enorm. Tijdens onze ontspannen gesprekken maakte hij mij, haast zonder dat ik het merkte, duidelijk waar ik nog aan moest werken. Hij legde de bal neer, ik schopte in het doel. Benno doet dat subtiel, niet dwingend. Hij is laagdrempelig, maar zorgt wel dat hij de vinger aan de pols houdt. Hij stuurt en coacht, en houdt je aan het werk. Precies wat, volgens mij, een goede docent moet doen.”

Fred Kuyvenhoven

algemeen docent, Politie Academie

“Luisteren. En tegelijkertijd de kunst verstaan om het gesprek zó te voeren dat de ander zijn probleem zelf oplost. Dat gaf Benno mij mee tijdens de module Communicatie. Deze module was onderdeel van mijn MBO opleiding Personeelszaken.”

“Benno’s manier van doceren is erg praktijkgericht. Ik kan me niet herinneren dat ik hem in een boek heb zien kijken. Hij demonstreerde bijvoorbeeld de verschillende persoonstypen in communicatie. Ik hoor het hem nog zó zeggen: ‘ik wil zorgen, ik wil zorgen’. Oeps, dacht ik, dat ben ik… In mijn vak moet je nu eenmaal snel schakelen en is het veel makkelijker om het antwoord even zelf voor iemand in te vullen. Benno benadrukte die typetjes op een manier, die je niet meer uit je hoofd krijgt. Voor mij een bijna dagelijkse reminder om in mijn communicatie op te letten: dat ik niet in dat patroon verval.”

Claudia Lageweg-Salden

administratief medewerker/casemanager afdeling personeelszaken, Van Oers United

“Iemand die initiatief neemt. Heel duidelijk is in wat hij van je verwacht. En je daar goed in coacht. Dat betekende Benno voor mij tijdens de laatste fase van de opleiding HBO Personeelsmanagement. Ik heb mede door zijn scriptiebegeleiding en coaching mijn papiertje op zak. Daarnaast zijn z’n lessen ook erg toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Structuur aanbrengen en onderdelen vloeiend aan elkaar smeden: het is dé manier om je scriptie goed op te bouwen; dat is ook de goede manier van denken en doen in mijn werk.”

“Kort en bondig zijn, to the point. Zijn directe benadering beviel mij erg goed. Ik ben gewend om zelfstandig te werken. Na de eerste ontmoeting was ik best wel even verbouwereerd; iemand die zo helder opbouwende kritiek en commentaar gaf. Precies aangaf hoe ik verder moest en wat hij van me wilde. En dan zo lekker fanatiek, recht toe recht aan. Maar je voelt al snel dat Benno weet waarover hij het heeft. Dus voor mij is zijn begeleiding erg leerzaam geweest.”

Arie Stoker

uitzendmanager, Deltametaal

“Duidelijk, helder en kritisch

Benno heeft me begeleid bij het onderzoek voor en schrijven van mijn scriptie. Hij gaf duidelijk en heldere adviezen en was daarnaast op z’n tijd ook kritisch. Dit heb ik als zeer prettig en leerzaam ervaren. Benno is een enthousiast en gedreven persoon die duidelijke en heldere adviezen geeft, je stimuleert en snelle feedback geeft. Bij zijn snelle en duidelijke aanpak staat kwaliteit voorop”

Jozé van Hamont

procesbegeleider, UWV

“Een overzichtelijke, heldere aanpak

Mijn HBO studie Bedrijfskunde lag zo’n anderhalf jaar stil. Alleen mijn eindscriptie moest nog af. Ik kwam in contact met Benno, omdat ik een paar lessen bij hem volgde om weer up-to-date te raken met mijn studie. Toen heb ik hem ook als begeleider bij die eindfase gevraagd. Dat bleek precies wat ik nodig had.”

“Benno gaf mij een positieve boost; ik bleek al veel materiaal verzameld te hebben voor mijn scriptie. Nu moest het nog worden geordend. Benno hielp mij structuur aan te brengen en de link te leggen tussen de wetenschappelijke modellen en de praktijk. Zeker als je er even uit bent geweest is het fijn om weer het logische geheel van het werkstuk te kunnen zien. Zijn aanpak hielp mij enorm. Overzichtelijk, helder en to the point; zodat ik weer zin had om ertegenaan te gaan. En met succes: de scriptie heb ik een maand eerder dan gepland ingeleverd. Mét een goed eindcijfer.”

Martin Snijder

P&O Adviseur, Menzis

“Persoonlijke benadering

Benno kreeg ik toegewezen als scriptiebegeleider, vanuit NCOI. Ik volgde een bachelor opleiding Personeelsmanagement en moest ter afsluiting een scriptie schrijven. Benno plande vaste momenten in waarbij we face-to-face mijn vorderingen bespraken en ik elke keer opdrachten meekreeg voor de volgende keer. Zo had ik steeds een deadline, zodat ik goed vorderde met mijn scriptie.”

“Dat werkt voor mij perfect. Omdat ik meer iemand ben van de grote lijnen, niet van de details, speelde Benno daarop in. Natuurlijk moet je je scriptie zelf schrijven, maar Benno ging wel verder: hij benaderde het op een manier die voor mij persoonlijk het beste werkte. Dat was meer dan ik van een scriptiebegeleider verwachtte: mijn collega-studenten hadden alleen telefonisch overleg met hun begeleider. Benno’s aanpak is succesvol. Want ik heb mijn scriptie op tijd ingeleverd en met goed gevolg mijn studie voltooid.”

Martine Gersen

Klantmanager, PGGM

“Benno heeft mij heel goed ondersteund

Ik deed eerst bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie. Omdat ik van baan veranderde naar HR, wil ik ook daarover de theorie beheersen. Daarom volgde ik de HBO-opleiding Personeelsmanagment. Benno was mijn scriptiebegeleider en stelde me voor om elkaar eenmaal per maand persoonlijk te spreken. Daardoor konden er interessante discussies ontstaan over mijn scriptie.”

“Ik kreeg voor mijn eerste scriptie net geen voldoende. Daardoor moet ik de ‘m herschrijven. Dat bleek moeilijker dan een scriptie vanaf het begin af aan schrijven. Een pittige klus dus. Benno ondersteunde me hierin heel goed en wist dat ik met een zes tevreden zou zijn. We hebben ons gefocust op de structuur en methodieken en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in voldoende.”

Monique Meijer

HR Businesspartner, The Bank of New York Mellon

“Benno hield me een spiegel voor die ik nodig had

Ik was al een paar jaar werkzaam als directiesecretaresse en zocht meer uitdaging in mijn werk. Ik kon er mijn ei niet echt meer in kwijt. Ik ‘verhuisde’ naar de afdeling P&O bij mijn werkgever. Die ondersteunde mij om de HBO-opleiding Personeelsmanagement (specialisatie psychologie en coaching) te gaan doen. Aan het eind van de opleiding vroeg ik om Benno als scriptiebegeleider omdat ik hem al kende van een eerdere module. Ik vond hem toen al toegankelijk en praktisch ingesteld en dat was ook wat ik zocht voor de begeleiding bij mijn scriptie.”

“Tijdens deze opleiding ben ik van werkgever veranderd terwijl mijn scriptie nog over mijn oude werkgever ging. Dat was lastig. Ik zat met mijn hoofd al helemaal in mijn nieuwe baan en kreeg bij mijn oude werkgever ook niet gemakkelijk de informatie bij elkaar die ik nodig had voor mijn scriptie. Benno was er duidelijk over: ‘Monique, denk aan je diploma, denk praktisch en richt je energie vooral op je nieuwe werkgever. Je hoeft geen tien te halen, goed is goed genoeg voor het papiertje’. Die spiegel had ik nodig. Want meestal ben ik een perfectionist. Hij begeleidde me uitstekend hierin en leerde me hoe ik verschillende modellen en theorieën met elkaar in verbinding kon brengen. Even een e-mailtje of telefoontje tussendoor met Benno… en ik was weer goed op weg.”

Monique Verspaandonk

HR/Legal Officer , Haagen

“Aanzetten tot denken

Benno is snel en direct met advies bij beantwoording van vragen. Hij is sympathiek en betrokken bij de begeleiding en schept hiermee vertrouwen. Zijn aanpak zet je aan tot denken voor gerichte oplossingen voor je scriptie. Het heeft geleid dat ik tevreden ben met het resultaat.”

Reggie Henkel

procesbegeleider WIA afdeling SMZ, UWV Eindhoven

“Pragmatisch, altijd klaarstaand met raad en daad

Ik was er voor mezelf nog niet uit wat mijn volgende stap zou zijn binnen of buiten het UWV. Ik had de behoefte om breder inzetbaar te zijn en zocht een opleiding die daarop aansloot. Om mijn positie op de arbeidsmarkt en binnen de organisatie te verstevigen. Dat werd de HBO opleiding Personeelsmanagement met als specialisatie Psychologie en Coaching. Mijn eerste scriptiebegeleider haakte om persoonlijke redenen in de voorbereidingsfase van mijn afstuderen af. Dit was een grote teleurstelling. Temeer omdat dat een vertraging met zich meebracht van vier maanden. Gelukkig kreeg ik een begeleider toegewezen in de persoon van Benno. Na de eerste ontmoeting was ik meteen heel erg blij met Benno.”

“Benno is echt zoals anderen al over hem vertelden: pragmatisch, altijd klaarstaand met raad en daad. Hij schepte vanaf het eerste moment meteen duidelijkheid. Ik had die vier maanden niet stilgezeten en was wel goed bezig geweest, maar niet goed genoeg. We begonnen dus eigenlijk weer bij nul. Ik kreeg goede tips om de juiste focus te krijgen en de draad goed op te pakken. Wat me is bijgebleven, is de tip om eens met anderen te gaan praten die hun scriptie al af hebben. Om vragen te stellen, kritische noten te plaatsen, problemen bespreekbaar te maken. Daarin heeft hij me echt gecoacht en dat is meer dan dat je van een scriptiebegeleider mag verwachten. Benno schept helderheid en daagt je uit. En dat op een fijne manier met humor, waardoor je je veilig voelt.”

Ricky Hupsel

arbeidsdeskundige in opleiding, UWV Werkbedrijf Rotterdam

“Ik kreeg inspiratie en energie van onze gesprekken

Ik volgde een HBO opleiding Personeelsmanagement met de specialisatie psychologie en coaching. In de afstudeerfase was Benno mijn scriptiebegeleider. Ik waardeer het enorm aan Benno dat hij oog heeft voor jou als student maar ook als mens. Hij heeft er begrip voor dat je naast jouw studie ook nog een werkend en sociaal leven hebt.

Hetzelfde doel

Tijdens onze afspraken kon ik bij hem terecht met mijn vragen, op welk vakgebied dan ook. Benno heeft een grote kennis over veel onderwerpen en thema’s. De gesprekken met hem gaven mij weer inspiratie en energie om het volgende stuk van mijn scriptie te schrijven. Ook als je tussendoor ergens tegen aanliep, dan kon je hem altijd bellen of mailen. Hij reageert snel en adequaat, zodat je weer verder kunt. Jij hebt, samen met hem, het zelfde doel voor ogen: een goede scriptie schrijven en jouw getuigschrift behalen. Benno, hartstikke bedankt voor jouw waardevolle en prettige begeleiding en ondersteuning. Voor jouw humor, die altijd ook weer iets luchtigs gf aan het zware afstudeertraject.”

Rie-Anne Berben

medewerker arbeidsbemiddeling van het team Werk, Zorg en Inkomen, gemeente Peel en Maas

“Helemaal opgeladen

Ik zat in de auto op de terugweg van een afspraak met Benno. En was weer helemaal opgeladen: ik ga naar huis, aan de slag, en zó ga ik het aanpakken! Benno weet je telkens weer de kracht en moed te geven om dóór te gaan. Op een bepaald moment zag ik op tegen een herkansing voor een heel pittige toets. Terwijl Benno er was om me te begeleiden bij het schrijven van mijn scriptie, nam hij ook de tijd en moeite om me te helpen die toets goed aan te pakken.”

“Benno was mijn scriptiebegeleider, ik volgde de studie Bachelor Personeelsmanagement bij het NCOI en kreeg Benno toegewezen. Ik had zo mijn twijfels: vanuit Hilversum elke keer helemaal naar ‘s-Hertogenbosch rijden voor een uurtje? Achteraf dubbel en dwars de moeite waard. Hij was er heel goed in om de theorie van de studie om te buigen naar de praktijk in de scriptie. Ik had me geen betere begeleider kunnen wensen.”

Riem Halawani

Studio Recruiter, Guerrilla Games

“Mijn ervaring met Benno is ontstaan tijdens een opleidingstraject waarbij Benno een belangrijke rol had in de afronding. Ik ben zeer tevreden over de dienstverlening en de aansluiting bij mijn klantvraag. Hij is een prettige persoonlijkheid en zeer makkelijk in de omgang. Hij weet je goed te stimuleren en te motiveren. Hij weet feilloos in te schatten of zijn omgeving hem nog volgt.    Als het nodig is doet hij een stapje terug en start opnieuw… tot het voor iedereen duidelijk is. ”

Ronald Jansen

Plv Directeur DV&O, Dienst vervoer & ondersteuning

“De aanpak die bij je past

Benno begeleidde mij in de eindfase van mijn studie Bachelor Personeelsmanagement. Ik volgde die studie naast mijn fulltime baan. Mijn aanpak van deze studie was zakelijk: to the point, zonder poespas of langdradigheid. Benno is iemand zie zich aanpast aan jou. Dus geen wollige verhalen, maar een lekker praktische aanpak, die voor mij het beste werkt.”

“De scriptiebegeleiding was telkens op een vast tijdstip. In een ongedwongen sfeer, altijd met een kopje koffie erbij. We bespraken de vorderingen van mijn scriptie, maar er was ook persoonlijke aandacht. Benno gaf richtlijnen en een te volgen planning. Hij sprong in op mijn ideeën en maakte ze concreet. Hij zette de lijnen uit en keek zelfs een stukje over de horizon: wat kan je ná deze stap verwachten. Het prettige was, dat ik na een afspraak met Benno altijd vertrok met een gevoel van controle: bevestiging dat ik op de goede weg zat.”

Ronald Jansen

Manager Kwaliteit, DV&O (Dienst Vervoer en Ondersteuning)

“Benno laat de student in zijn waarde

Benno was mijn moduledocent en eindscriptiebegeleider. Als docent bracht hij de lesstof duidelijk, helder en praktisch. Als scriptiebegeleider was hij ook praktisch en duidelijk naar de student. Daarnaast is hij kundig, een goede sparringpartner en hij kan zich goed inleven in situaties. Benno laat de student in haar/zijn waarde. Hij  weet op een goede manier de sterke kanten naar boven te halen en zet die om in verbeterpunten. Je kunt duidelijke afspraken met hem maken, die hij ook nakomt. Met altijd binnen 48 uur feedback. Ik vind de kwaliteit van zijn dienstverlening zeer goed, iemand die ik graag aanbeveel bij medestudenten.”

Sandra Brouwer

senior salarisadministrateur, politie Limburg Zuid

Benno als scriptiebegeleider én coach

Dat is niet gemakkelijk: verder werken aan een afgekeurde scriptie om alsnog te slagen. Het was de uitdaging voor Terry Verheij van Wijk voor haar opleiding HBO Personeelsmanagement. “Het was lastig om nog een keer de motivatie te vinden. Ik had iemand nodig die me achter de broek aan zat: Benno.”

“Benno heeft me uitstekend geholpen. Hij gaf me erg gestructureerd aan hoe mijn scriptie eruit moest gaan zien. Per hoofdstuk, duidelijk en helder. Hij liet me zien welke theorieën en modellen ik kon gebruiken. En gaf tips voor het praktijkonderzoek. En bovenal begeleidde hij het proces. Breder dan een scriptiebegeleider, ook als een coach. Tijdens de persoonlijke gesprekken motiveerde hij me. Waardoor ik weer positief vooruit kon. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen.”

Terry Verheij van Wijk

Loopbaanadviseur, UWV

Wat Benno zei, sneed hout

“Meer zelfvertrouwen. Dat was de reden om de opleiding HBO Personeelsmanagement te volgen. Ik deed het dus echt voor mezelf.  Ik kende Benno al van een eerdere opleiding. Toen lagen we wel eens flink uit elkaar qua mening, dus bij de scriptiebegeleiding begonnen we zeg maar voorzichtig. “Wennen aan elkaar en aan het niveau waaraan de scriptie moest voldoen. Benno had het allemaal al in zijn hoofd hoe we het ’t beste konden aanpakken. Maar bij mij moest dat nog indalen. Toen dat gebeurde, was er een keerpunt.”

“Ineens zat ik op het goede spoor, op het juiste niveau. En vanaf dat moment pakte de samenwerking met Benno geweldig uit. Hij heeft me (voor mij onbewust) naar dat niveau getild. Daarin zie ik erop terugkijkend zijn coachingskwaliteiten. Hij liet me zien dat ik teveel open sta voor andermans mening en dat het tijd was voor mijn eigen mening te gaan staan. Wat Benno zei, sneed hout, ook al had ik soms wat tijd nodig om het emotioneel door te laten dringen. De onzekerheid maakte plaats voor enthousiasme!”

Wendy de Broekert

Reïntegratiebegeleider, UWV

“Ik heb Benno als trainer leren kennen als een bijzonder humoristische man die elke praktijkvoorbeeld kan linken met de theorie. Hij heeft mij en mijn medecursisten op werkelijk uitmuntende wijze begeleid bij het eigen maken van inhoud/proces en tevens zeer veel bruikbare tips gegeven voor het schrijven van onze eindscriptie waar ik nog steeds dankbaar gebruik van maak. Trefwoorden die bij Benno passen zijn; humoristisch, pragmatisch, praktijkgericht en zelfspot. Ik kan Benno van harte aanbevelen om met hem in zee te gaan.”

Ingrid Brunemann

HR Assistent , Rabobank Amsterdam

“Eerst een Ethiopische espresso, dan aan de bak”

“Benno was mijn scriptiebegeleider die de NCOI Opleidingsgroep aan mij koppelde. NCOI is een grote opleider voor werkend Nederland die ruim zevenhonderd opleidingen en trainingen verzorgt . Ik kon bij hem terecht met al mijn vragen wat betreft mijn eindscriptie voor de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Door zijn begeleiding liep het allemaal prima volgens schema, en dat hield mij enthousiast om verder te gaan. De intensieve samenwerking resulteerde in een goede beoordeling van mijn scriptie.”

“We bestelden altijd eerst een lekkere Ethiopische espresso voordat we begonnen. En dan gingen we aan de bak. De ontmoetingen heb ik als erg fijn ervaren. Benno is altijd scherp en komt met duidelijke adviezen, die je ook snel van hem aanneemt. Een intelligent en bedreven persoon dus, die ik anderen zeker aanraad.”

Jeroen Böhm

Accountmanager, Bloosem Media

“Benno is enorm gedreven en gepassioneerd, Hij weet op een heel persoonlijke manier studenten te begeleiden en te enthousiasmeren. Hij is energiek, inventief en praktisch ingesteld. Verder straalt hij daadkracht uit en is hij zeer kundig en breed georiënteerd.”

Nanette Bosman

Management assistent, Wolters Kluwer

“Goede ervaringen met Benno Diederiks. Laat de student zelf zoeken naar antwoorden op vragen uiteraard met deskundige begeleiding van de docent. Ik heb deze manier van lesgeven als prettig ervaren.
Is in staat in een vroeg stadium de vinger op de zere plek te leggen.”

Nico Boots

Reintegratiebegeleider, UWV

“Benno is open en eerlijk en toont een hoge mate van aandacht en betrokkenheid voor de persoon zelf achter de student Hij kan razendsnel een gegeven probleem analyseren, bekijkt deze vanuit diverse invalshoeken en komt met bruikbare suggesties in heldere bewoordingen.
Weet wat er momenteel speelt in diverse sectoren, Kan door brede kennis van zaken een effectieve en kwalitatieve rol vervullen als coach.
Ik heb Benno ervaren als zeer professioneel en praktijkgericht!”

Peter Brugge

beheersmedewerker account Farmacie, Menzis Zorgverzekeraars

“Benno Diederiks deed de begeleiding van mijn opdracht P&O. Hierin gaf hij structuur en richtingen aan. Kort en bondig, to the point, en snel in reactie. Ook niet onbelangrijk: prettig in de omgang Ik ben erg tevreden over de begeleiding die Benno Diederiks heeft gegeven bij  mijn opdracht. Ik heb veel gehad aan zijn aanwijzingen.”

Alette de Koning

Teamleider Service en Faciliteren, Beweging 3.0 (zorgorganisatie)

“Ik heb Benno leren kennen in enkele workshops welke ik heb gevolgd in het kader van mijn opleiding Bedrijfskunde via de NCOI. Benno is een gedreven persoon die goed weet te motiveren en te inspireren. De bijeenkomsten waren voor mij in elk geval aanleiding om het ambitieniveau m.b.t. mijn eindopdracht hoger te leggen dan ik van te voren had ingeschat. Benno gaf mij goede tips en wist door te dringen tot de kern van mijn boodschap in n.b. mijn eigen opdracht!Dat is zeer knap en dat gaf mij – en ook de overige studenten waar ik hetzelfde heb ondervonden – veel zelfvertrouwe om een goede eindopdracht neer te zetten.”

Peter Löbker

Regiomanager winkelnetwerk, Menzis

“Studenten naar een voldoende loodsen

Management en communicatie. Dat vak van mijn opleiding bedrijfskunde was voor mij een hele opgave. Na enkele herkansingen kreeg ik Benno toegewezen als ondersteuner bij het schrijven van de eindwerkopdracht. Samen maakten we een planning en hij heeft mij richtlijnen gegeven hoe ik de opdracht het beste kon opbouwen. En daar kon ik iets mee. Met als resultaat dat ik die zogenaamde module-opdracht uiteindelijk heb kunnen inleveren.”

“Een anekdote: ik was altijd wel blij als deze regel in mijn mailbox verscheen: ‘Jouw voorlopige uitwerking kent voldoende basis voor verdere uitwerking.’ Benno kwam in eerste instantie wat slordig op mij over maar dat bleek reuze me te vallen. Het viel mij juist op dat hij erg geordend is en duidelijk weet wat er moet gebeuren om de student naar een voldoende te loodsen. Daarbij gaat het om inhoud én om de opbouw van een module opdracht. Mijn advies voor mensen van mijn studie die moeite hebben met een bepaald vak: vraag een begeleider aan en vraag dan met name vragen naar Benno Diederiks.”

Tiemen van der Linden

Coördinator helpdesk, RAET E & C Services BV

“Benno beschikt over veel kennis en ervaring en is deskundig

Na de goedkeuring van het plan van aanpak voor mijn eindscriptie HBO Bachelor Personeelsmanagment kreeg ik via het opleidingsinstituut NCOI Benno toegewezen als scriptiebegeleider. Het viel mij meteen op dat hij erg deskundig is: hij ziet direct de grote lijnen en legt snel de onderlinge verbanden. Hij zette me vanaf de eerste bijeenkomst op scherp, begeleidde bij het maken van een SMART doelstelling en gaf advies bij het opstellen van de juiste onderzoeksvraag en deelvragen. Gedurende de vier volgende bijeenkomsten heeft hij mij op een positieve manier begeleid bij het uitvoeren van mijn onderzoek en het schrijven van mijn rapport, waarbij hij regelmatig een indrukwekkende reeks aan passende theorieën en modellen benoemde die ik zou kunnen gebruiken.”

“De samenwerking was prettig, gezellig. Benno werkt praktijkgericht en richtinggevend en liet daarbij ruimte voor mijn eigen inzichten. De informatie en feedback werkten voor mij inspirerend, zodat ik zélf weer verder kon op momenten dat ik vast zat. Het resultaat is een scriptie waarmee ik mijn opleiding in 2011 afrondde. Ja, praktijkgericht, deskundig en toegankelijk, dat is voor mij de beste typering van Benno.”

Willie Meester

Junior personeelsadviseur, Amsta

“Praten over vijf sterren ultra all inclusive hotels in Turkije

Ik kende Benno niet voordat hij mij werd toegewezen als scriptiebegeleider tijdens mijn opleiding HBO Bachelor Personeelsmanagement.  Het was ook een verrassing voor me dat ik iemand kreeg toegewezen. Maar Benno bewees al snel zijn toegevoegde waarde op inhoudelijk vlak.  Want mede door hem heb ik verschillende gezichtspunten aan mijn scriptie kunnen toevoegen waardoor die P&O-gerelateerd bleef.”

“Hoe ik Benno typeer? Een prettig mens, je voelt je snel bij hem op je gemak, er is geen afstand. Hij is breed georiënteerd en kan altijd antwoord geven op een vraag, stipt en snel. Zodat je door kunt gaan. En die stimulans had ik wel eens nodig. Het is een lang traject en met een baan en gezin was ik wel eens geneigd om de scriptie even links te laten liggen. Benno wijst dan naar rechts; met een nuchtere kijk op de zaken, motiverend, helder, een niet-zeuren-gewoon-doen mentaliteit. En zo bleef ik prima op de rit. Wat ook leuk was, is onze gemeenschappelijke interesse voor vijf sterren ultra inclusive hotels in Turkije. Daar konden we elkaar veel over vertellen.”

Kristel Nijenhuis

Hoofd P&O, Bloemenveilig Plantion

“Tijdens mijn HBO Bachelor opleiding Personeelsmanagement vanuit Hogeschool NCOI heb ik Benno Diederiks toegewezen gekregen als stagebegeleider. Door de transparante en kordate begeleiding in de praktijk heb ik Benno zelf benaderd om mijn scriptiebegeleider te worden. Ook in dit proces heeft Benno mij uiterst goed begeleid en ondersteund. Hij heeft mij gecoacht en weten te overtuigen het beste uit mezelf te halen. Zonder zijn begeleiding had ik mijn eindscriptie niet tot een dusdanig succesvol resultaat weten af te ronden!
Hij is zeer deskundig en een prettige man!”

Kim Roymans

Werkcoach, UWV

“Ik ervaar de samenwerking met Benno Diederiks als kundig, snel, stimulerend en geïnteresseerd in de mens achter de scriptie.
Het woord dat bij mij als eerste naar boven komt in mijn ervaring met de ontmoetingen met Benno is: motivator!

De aanpak c.q. kwaliteit is goed in balans. Soms verrassend maar elke keer weer net dat wat nodig is om het beste uit de ‘student’ te halen.”

Linda Ruijters

Projectleider, Technische Universiteit Delft

“Een coach die niet coacht
Benno was mijn scriptiebegeleider tijdens de afronding van mijn HBO-studie Bedrijfskundige Informatie. Ik houd niet van lezen, en omdat een literatuuronderzoek een wezenlijk onderdeel van de scriptie doen is, vond ik het schrijven ervan lastige klus. Mijn houding leidde tot teveel wrevel met mijn eerste scriptiebegeleider; de oplossing was een nieuwe: Benno. Die hielp me bij het volgen van mijn eigen koers. Hij begreep mijn worsteling hoe mijn diploma te halen zonder concessies te doen aan mijn principe niet te willen lezen. Uiteindelijk schreef ik mijn scriptie waaruit bleek dat ik het juiste niveau heb en over de juiste kennis beschik; ook al bladerde ik maar twee boeken door en ‘flanste’ een literatuurlijst aan de scriptie. Benno gaf me het vertrouwen dat mijn scriptie inhoudelijk zo goed was dit ik me dit kom permitteren. Hij liet me zien dat ik me iets meer moet inleven in de lezer en verbindend moet schrijven (en verbindend moet communiceren).”
“Benno stond dus aan mijn kant. Met een goed gevoel voor detail en omgangsvormen, onconventioneel en op het juiste moment de juiste toon. Hij voelde mij goed aan en begreep dat ik het een prettige sfeer zakelijk wilde houden. Het resultaat is dat ik mijn opleiding heb afgerond en ik me verder kan specialiseren. Bovendien heb ik tijdens deze studie ervaren dat mijn eigen koers een hele goede is. Benno zelf? Een prettige ‘zuiderling’, met een eigen kijk op de wereld die hij graag deelt: een ‘hardliner’ en ‘een invoelend mens’ tegelijkertijd. Prettig zakelijk. Een uitstekend coach voor praktische zaken zoals het inhoudelijk begeleiden van (onaangepaste) mensen. Hoewel Benno zich graag richt op het ’coachen’ en ook soms een dergelijke benadering kiest , vind ik Benno op zijn best als hij alle methodes en terminologie achterwege laat en hij slechts de ware Benno laat zien: een betrokken persoon zonder (zichtbaar) eigen belang met een bijna vaderlijke houding. Dat vind ik een grote kwaliteit en dat maakt hem tot een bijzondere coach. Een coach die niet coacht!”
Sander

IT Manager, Zelfstandig ondernemer

“Benno was verantwoordelijk voor de voorbereiding en beoordeling van mijn eindscriptie voor de opleiding HBO Personeelsmanagement. Benno staat open voor de visie van anderen en heeft een informele doch professionele benadering. Hierdoor voel je je snel op je gemak bij hem. Hij heeft veel praktijkervaring en past dit op een gerichte en leuke manier toe tijdens de lessen. Door de directe aanpak geeft Benno duidelijke handvaten hoe je het doel op een effectieve manier kunt bereiken. Daarnaast staat hij direct voor je klaar wanneer je ergens vastloopt.”

Jubbe van den Wildenberg

Resource Manager, ACE ingenieurs en adviesbureau

“Beginnen en eindigen met Ajax en Feyenoord

De NCOI Opleidingsgroep, een grote opleider voor werkend Nederland die ruim zevenhonderd opleidingen en trainingen verzorgt, bracht mij in contact met Benno. Ik moest een bachelor scriptie schrijven voor mijn opleiding HBO bachelor Financieel Economisch Management. We spraken het volgende traject af: om de vijf tot zes weken samenkomen en de vorderingen van de scriptie doornemen. Om eventuele knelpunten die daaruit voortkwamen, samen op te lossen. Tussentijds gecombineerd met e-mailcontact. Ons contact reikte verder dan alleen over mijn scriptie. Er ontstonden levendige discussies over Ajax en Feyenoord, sterker nog, elke bespreking begon en eindigde daarmee.”

“Het korte termijn resultaat? Ik rondde mijn scriptie positief af. Waar ik voor de lange termijn veel aan heb gehad is de structuur die Benno mij heeft aangereikt. Daarmee zal ik bij eventuele verdere studies of projecten in mijn werkomgeving vaker werken. Ik vind Benno een positief, betrouwbaar persoon. Iemand waarmee je constructief aan een project kan werken, waarmee je in alle openheid eventuele knelpunten kunt bespreken. Ik zou -als ik in de positie verkeerde om een scriptiebegeleider aan te wijzen- Benno bovenaan de lijst zetten.”

Hans van Zwol

Financieel economisch medewerker, MediaMarkt