06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Adviesprocessen

Als iemand advies wil, bijvoorbeeld over een school- of sportkeuze, is een goed gesprek noodzakelijk. Een ideaal adviesproces bestaat uit zes fasen:

  1. voorbereiding;
  2. intakegesprek;
  3. onderzoek;
  4. advisering;
  5. actieplanning;
  6. evaluatie.

Elke fase kent zijn eigen spelregels en codes, en die kunnen lastig zijn. Speciaal voor adviseurs werkzaam in een commerciële setting heb ik een training ontwikkeld waarin deze valkuilen worden onderzocht. Tijdens de training, gericht op direct toepasbare stappen, staan we hierbij stil en gaan we in op de kenmerken en kansen/voordelen binnen de fasen.

Best Practices Adviesprocessen

Training Adviesvaardigheden voor TMOP

Wat
Training Adviesvaardigheden.

 

Voor wie
TMOP.

 

Behoefte TMOP
De medewerkers van TMOP (adviseurs) worden bij externe opdrachtgevers geplaatst voor de duur van een project. Het verzoek van TMOP: het trainen van de adviseurs in het verbeteren van hun adviesvaardigheden (adviserend verkopen) om zo meer ‘oog, oor en neus’ te ontwikkelen voor diverse marktkansen en koopsignalen bij opdrachtgevers.

 

Aanpak
De training bevatte theorie, modellen, vragenlijsten, oefeningen, games, rollenspelen, simulaties, coaching en intervisie. De training bood een verscheidenheid aan activiteiten, oefeningen en simulaties, van eenvoudig en luchtig tot gecompliceerd. Bij dergelijke leertrajecten is actieve participatie heel belangrijk voor de deelnemers. Zij willen betrokken worden bij het leerproces. De onderdelen ‘actief leren, ‘plezier beleven in het leren’ en ‘effectief leren’ zijn belangrijke en terugkerende onderdelen in Benno’s training en manier van werken.

 

Resultaat
De deelnemers kunnen nu:
– hun eigen sterke en zwakke punten beter begrijpen;
– doelen stellen voor (verdere) prestatieverbetering;
– de voortgang in het realiseren van die doelen bewaken;
– problemen benoemen die de voortgang van het leerproces in de weg kunnen staan;
– alternatieven genereren en een actieplan opstellen voor de gevonden problemen;
– de werkomgeving beter inzichtelijk krijgen;
– hun potentieel ten volle te benutten.

 

Training Adviesvaardigheden en Trainen van groepen voor Toptech

Wat
Training Adviesvaardigheden en Trainen van groepen.

 

Voor wie
Toptech.

 

Behoefte Toptech
Toptech wilde voor zijn adviseurs een training waarbij zowel de adviesvaardigheden als het trainen van groepen aan bod kwamen.

 

Aanpak
In de training maakte Benno een combinatie van twee te trainen vaardigheden: eerst kwamen adviesvaardigheden aan bod (eerste module) en vervolgens vertaalde hij dit onderdeel in het ‘zelf doen’ met de eigen groep; namelijk het trainen van groepen (tweede module). Daarbij maakte hij gebruik van schriftelijk materiaal, klassikale mondelinge lessen en trainingen, het rollenspel en simulatieoefeningen.

 

Resultaat
De deelnemers zijn nu in staat om:
1. nog beter te adviseren:
– het uitoefenen van invloed op de gedragsalternatieven van een individu, groep of organisatie
op basis van een specifieke deskundigheid.
2. groepen te trainen:
– de belangrijkste modellen uit de praktijk van doelgerichte communicatie (taakgericht werken met groepen en taakgericht werken in groepen effectief ondersteunen) toe te passen;
– de basisdimensies en -processen van een groep te herkennen en verkennen;
– rollen en taken in groepswerk te hanteren;
– de regie te krijgen en te behouden;
– de communicatie aan te passen aan die van zijn of haar groep;
– onderwijsmiddelen correct toe te passen;
– groepen te stimuleren en inspireren.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.