06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Adviseren

Veel mensen beseffen dat het goed is hun manier van communiceren en adviseren regelmatig kritisch onder de loep te nemen. Deze training is niet gericht op het oefenen van trucs, maar bestemd voor degenen die een niveau dieper willen bereiken en blijvend resultaat willen boeken.

De training is bedoeld voor iedereen die openstaat voor een kritische kijk op hun commerciële houding, gedrag en adviesvaardigheden en de mogelijke verbetering daarvan. Het biedt een krachtige stimulans om deze vaardigheden gericht te ontwikkelen. Je krijgt beter inzicht in hoe jouw houding overkomt op anderen. En welke weg jij moet bewandelen om een gedegen advies te geven met een mogelijk commercieel resultaat. Daarvan leer je bewust gebruik te maken. Het gaat niet alleen om inhoud, maar zeker ook om de manier waarop je een en ander aanpakt.

Best practices adviseren:

Training Adviesvaardigheden voor Alares

Wat
Training Adviesvaardigheden.

 

Voor wie
Alares.

 

Behoefte van Alares
Voorafgaand had al een training plaatsgevonden op het gebied van adviesvaardigheden. De
wens was een vervolg te geven aan de eerdere training door middel van deze opvolgende,
tweedaagse training. Deelnemers waren werkzaam op de afdelingen office management, advies en directie.

 

Aanpak
Deze training omvatte twee dagen, een optionele terugkomdag en kende vooraf een schriftelijke persoonlijke intake voor alle deelnemers. Zo sloot de training volledig aan bij de wensen en behoeften van de deelnemers. De twee trainingsdagen waren aansluitend en zodanig opgebouwd dat de deelnemers het geleerde direct in de praktijk konden brengen. De trainingsprogramma’s waren samengesteld uit korte theorieblokken en praktijkgerichte oefeningen. De oefeningen bestonden uit individuele opdrachten, groepsopdrachten en zelftesten. Benno begeleidde de deelnemers bij het opstellen van een Persoonlijk Actieplan. Elke deelnemer kreeg zo inzicht in zijn gedrag en stelde actiepunten op om het geleerde ook daadwerkelijk in zijn werk toe te passen. Zo voegde deze de training ook waarde toe op de langere termijn.

 

Resultaat
De deelnemers kunnen nu:
– zichzelf als authentiek en doortastend adviseur presenteren op basis van eigen
kennis, vaardigheid en gedrag (naar de opdrachtgever toe);
– met zelfkennis en zelfvertrouwen een creatieve, doortastende en aangename invulling
geven aan de functie van adviseur (vanuit zichzelf);
– een eigen ontwikkelpad vaststellen om opgedane leerervaringen te borgen en uit te
bouwen;
– in teamverband onderling kennis uitwisselen, samenwerken op basis van elkaars kwaliteiten en hierover met elkaar van gedachten wisselen.

 Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.