“Er was geen beweging in te krijgen!” Deze zin heb je in je leven ongetwijfeld wel eens gebruikt. Onmacht en wanhoop maken zich op die momenten van je meester. Een drietal vragen rijzen bij je op: kan de ander niet bewegen, wil de ander niet bewegen of is het een combinatie van niet willen én niet kunnen. Vul zelf maar in!
Bewegen is ontwikkelen, groeien, groot worden, op je snuit vallen en opstaan. Bewegen is veranderen, evolueren. Een mensenleven begint in de buik van een moeder waar een embryo zich ontwikkel. Na negen maanden begint de zoektocht die ‘leven’ heet : een leven dat heel veel bewegingen kent.

De baby koestert zich veilig aan de borst van de moeder, ontdekt de wereld en ontwikkelt zich tot peuter. Die wordt kleuter met een steeds uitgebreider vocabulaire. Word kind, puber, adolescent: de bewegingen naar volwassenheid in volle gang. En dan ben je er nog niet: de groei en beweging blijven voortduren tot het moment dat Onze Lieve Heer ons naar boven roept. Deze laatste beweging is de meest onzekere in je leven, maar volgens mij ongetwijfeld de mooiste!

Ziehier, een ‘goed’ mensenleven in vogelvlucht met al zijn ups and downs. Laten we die eens uitvergroten en koppelen aan beweging. Laat ik beginnen met te stellen dat ik een bloedhekel heb aan mensen die het adagium hanteren: “Ik kan het niet!” Hieruit blijkt dat deze mensen, mogelijk onbewust, zichzelf op voorhand in de slachtofferrol zetten en daarom onschuldig zijn en zich onttrekken aan verantwoordelijkheid. ‘Zo, die columnist heeft lef’, hoor ik u denken. En de columnist denkt dan op zijn beurt, ‘die lezer heeft helemaal gelijk, lef kan mij niet ontzegd worden’. Of is het misschien iets anders? Ja, het is anders! Het lef dat ik in deze column laat zien, laat zich namelijk vertalen als visie!

Visie op mensen, visie op het leven, visie op bewegingen! Vijf dagen per week probeer ik met anderen te zoeken naar antwoorden op vragen én leervragen. Aan het begin spreken we af dat we vier woorden in de navolgende samenstelling niet gebruiken: “Ik kan het niet!” Drie woorden worden verheven tot ons parool: “Ik kan het!”

Ik ben een rasoptimist. Natuurlijk heb ook ik, evenals jij, in mijn leven te maken gehad met veel fijne dingen maar ook met minder leuke. En natuurlijk waren er momenten dat ik twijfelde, onzeker was en dacht dat ik iets niet kon. Nu ben ik blij dat ik tot op heden vertrouwen heb gehad in de bewegingen die ik in mijn leven gemaakt heb. Het waren ook wel eens schijnbewegingen, de eerlijkheid gebiedt me dat te zeggen. Maar die schijnbewegingen hebben er wél toe geleid dat ik een aantal keren het doel heb getroffen, na eerdere pogingen de lat te hebben geraakt.

Beweging is muziek, beweging is dans: Face the Music and Dance!!

Benno Diederiks