06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Biografie Benno Diederiks

“Ik geef mensen een stukje authenticiteit terug”

Trainers en coaches zijn er veel. Als klant moet je er vanuit kunnen gaan dat kennis, kunde en vaardigheden in orde zijn. Een onderscheidende factor bij de keuze van een trainer/coach ligt dan ook op interpersoonlijk vlak: de ‘klik’ tussen mensen. Ook spelen de drijfveren en passie van de trainer/coach een rol. Inmiddels heeft Benno Diederiks door zijn jarenlange ervaring voldoende inzicht in zichzelf opgedaan om dat helder voor ogen te hebben: “Ik geloof in menskracht. Ik geef mensen een stukje van hun authenticiteit terug.”

Benno Diederiks is gedragsdeskundige, veranderaar, mediator, trainer, coach, communicator en ‘loods’. Hij is pragmatisch, voortvarend, positief en scherpzinnig. “Ik kan goed associëren en snel schakelen. Balans tussen ratio en emotie is belangrijk bij het in kaart brengen van context, draagvlak en haalbaarheid. Vanuit verschillende posities kan ik denken of inzoomen. Ook kan ik vanuit verschillende rollen opereren: als sparring partner of als iemand die je een spiegel durft voor te houden, altijd met respect. Het is mijn kracht veranderingen teweeg te brengen, zowel in mensen als in organisaties.

Daarmee doel ik vooral op verandering als proces met een scherpe focus op groei en beweging. Ik weet te inspireren omdat ik positief ben en oog heb voor de soms niet goed zichtbare kwaliteiten van mensen. Ik geloof in menskracht, de authenticiteit van mensen. Ik help ze dit te herontdekken en weer tot uiting te laten brengen. Daarbij is het van belang dat mensen zich met zichzelf én hun omgeving verbinden. En zich van hun eigen rol en verantwoordelijkheid goed bewust worden. Ik ben de loods en kom bij jou aan boord om je naar een nieuwe haven of horizon te loodsen. Samen zetten we de koers uit. En jij staat aan het roer.”

Inspiratie

Waar haalt Diederiks zijn inspiratie vandaan? “Uit klein persoonlijk geluk. Uit andere mensen die hun passie laten zien. Ik haal ook inspiratie uit sport: het is een prachtige metafoor voor samenwerking, competitie, scoren, genieten, tactisch spelen en plezier hebben.”De belangrijkste les die Diederiks in zijn loopbaan heeft geleerd, is bij jezelf te blijven. “Het is belangrijker wie je bent dan wat je bent. Dat heeft veel te maken met eigenwaarde. Die bepaal je in feite zelf. Dat inzicht wil ik mensen graag geven, dat ze de mogelijkheid hebben om het verschil te maken.

De potentie is vaak aanwezig maar door belemmerende overtuigingen of negatieve ervaringen uit het verleden komt het niet of onvoldoende tot uiting. Door mensen te activeren, inspireren en motiveren geef ik ze een stukje van hun authenticiteit terug. Geloof het of niet, maar ik heb vaak genoeg gezien dat mensen tot verandering en tot grootse prestaties in staat zijn.”

Zijn ouders zijn voor Diederiks een belangrijk voorbeeld. “Maar ik leer ook van reflectiemomenten, stilte, fouten, dilemma’s en dalen op mijn pad. Iets wat nu niet kan, kan wellicht later of anders. Ik heb ook veel geleerd van mijn tijd als reisleider in het buitenland: ik kreeg te maken met verschillende mensen en onverwachte situaties. Mijn ondernemerschap is eveneens een waardevolle leerschool geweest. Van al die mensen, teams en situaties die ik heb meegemaakt, heb ik erg veel geleerd.”

Ontwikkeling

Wat is de belangrijkste ontwikkeling die Diederiks als professional heeft doorgemaakt? “Doorzetten, altijd richten op de mogelijkheden en blijven geloven in het goede. Klanten die bij mij passen, zoeken ook beweging, bezieling en durven ergens voor te gaan. Net als ik zijn ze praktisch en een tikkeltje eigenwijs. Maar ze zien het belang van een goede sparringpartner op het gebied van ondernemerschap en (persoonlijk) leiderschap.

Mijn rol verandert met de context van de klant maar aan mijn principes blijf ik trouw. En ik denk regelmatig na over wat ik doe: past dit nog bij wie ik ben en waar ik voor sta? Voegt dit waarde toe? Weet ik zeker dat ik in staat ben mensen in hun kracht te zetten? Zichzelf opnieuw uit te vinden? Als coach stel ik mijn cliënten soms lastige vragen, maar ik moet mezelf uiteraard ook regelmatig voor de spiegel zetten.”

Persoonlijke effectiviteit

Ook leiderschapsspecialist Covey is een belangrijke inspirator. “Om je persoonlijke effectiviteit te vergroten, zul je eerst de ander moeten begrijpen voordat je zelf begrepen wordt. Als je werkelijk luistert en aandacht hebt, zullen anderen jou ook makkelijker kunnen volgen. De kunst is tegelijkertijd voldoende afstand te houden. Aandacht, begrip, rust en analyse zijn de basis voor praktische haalbaarheid en draagvlak bij veranderingsprocessen. Maar ook uitdagen, confronteren en motiveren zijn belangrijk om mensen nieuwe mogelijkheden te laten zien. Als iets niet kan, vraag ik wat wel kan. Ik daag mensen uit om in opties te denken hoewel die vaak zijn ondergesneeuwd door problemen, tegenstrijdige belangen of gedeukte ego’s. Ik leg deze zaken onder een vergrootglas om betrokkenen bewust te maken van hun rol. Wat hebben ze zelf gedaan om het einddoel te bereiken? Wat is belangrijk om te doen, te laten of te delegeren? Hoe kunnen we de sterke punten van iedereen combineren om zo tot een zo optimaal mogelijk resultaat voor alle betrokkenen te komen? Om mensen en organisaties goed in dit proces te begeleiden, heb ik geleerd mijn gevoel te volgen en mij open te stellen voor nieuwe wendingen en onverwachte situaties. Ik durf risico’s te nemen en vertrouw erop dat de juiste dingen zullen gebeuren. Dat vertrouwen heb ik omdat ik blijf investeren in mijn eigen ontwikkeling en tijd neem voor reflectie. Ik durf te genieten van rust en stilte. Dat helpt keuzes te maken. Mijn humor en vermogen tot inleving en relativering helpen mij te verbinden met mensen. Ik geloof in mijzelf en help mensen in zichzelf te geloven. Waar je in gelooft, dat ga je voor je zien en straal je uit. Zo kunnen wij elkaar inspireren en helpen groeien.”

Tekst: Bianca Minkman

Ervaringen van klanten

Wilt u weten hoe klanten van Benno Diederiks over hem denken en hoe zij zijn begeleiding hebben ervaren? Hier leest u er meer over.