06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Checklist autonomie

Autonomie is ontzettend belangrijk voor het maken van je comeback. Je moet zelf tot inzichten komen en zelf de stappen zetten om je comeback te maken. Hulp is altijd welkom, maar moet er niet voor zorgen dat jij van je echte doelen afwijkt en hierdoor moeite krijgt met het maken van je comeback.

Om te zien hoe het met jouw autonomie gaat heb ik 10 stellingen voor je. Ga per stelling na of deze waar of niet waar is voor jou. Kun je bij minimaal 7 van de 10 stellingen aangeven dat hij waar is voor jou dan zit het helemaal goed met je autonomie, is het allemaal minder waar voor jou? Dan is het verstandig om naar de comeback tips van week 37 te kijken.

1. Ik heb regelmatig een doel dat ik zelfstandig wil behalen.

2. Ik kan uitleggen waarom ik iets nodig heb.

3. Ik weet waar ik meer autonomie kan uitoefenen.

4. Ik weet wat mijn talenten en krachten zijn.

5. Ik besluit zelf wat ik doe met advies.

6. Ik heb invloed op mijn omgeving.

7. Ik vergaar kennis voor het maken van beslissingen.

8. Ik weet wat ik nodig heb voor het behalen van mijn doelen.

9. Ik leer meer als ik autonoom werk.

10. Ik ben mezelf wanneer ik bezig ben met het halen van mijn doelen.

Waar / Niet Waar

Waar / Niet Waar

Waar / Niet Waar

Waar / Niet Waar

Waar / Niet Waar

Waar / Niet Waar

Waar / Niet Waar

Waar / Niet Waar

Waar / Niet Waar

Waar / Niet Waar