06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Coaching en mediation voor Instituut Verbeeten

Wat
Coaching en mediation.

Voor wie

Instituut Verbeeten.

Behoefte Instituut Verbeeten
Instituut Verbeeten wenste een coaching- en mediationtraject om een effectieve samenwerking en heldere communicatie op teamniveau te bereiken. Daarnaast had het instituut behoefte aan een scheppen van een positief werkklimaat met onderlinge acceptatie tussen de afdelingen Medical Physics & Engineering en MID.

Aanpak

Coaching, begeleiding en ontwikkeling van persoonlijke leerdoelen van de diverse betrokkenen van MID en Manager Medical Physics & Engineering. Voor individuele coaching is het belangrijk dat er een open sfeer heerst waarin de gecoachte zich veilig voelt. Om dit te bereiken speelde de coach na het eerste gesprek in op zijn wensen ten aanzien van persoonlijke ontwikkelpunten. De gecoachte voelde daardoor dat de coaching en mediation geen strak keurslijf is, maar dat het daadwerkelijk persoonlijk iets oplevert. 

Resultaat
Na afloop van de training konden de deelnemers:
– effectiever samenwerken;
– beter met elkaar afstemmen;
– helderder communiceren met elkaar.