06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Coaching met een sparringspartner

Je kunt je als leidinggevende laten coachen. Doordoor ontwikkelt en verbetert jouw functioneren. DICTA adviseert en ondersteunt in je dagelijkse werksituatie. Daarnaast treed ik op als raadsman en sparringpartner én vervul een rol als praatpaal en klankbord. Je wordt ook getraind om verschillende vaardigheden te hanteren.

Als leidinggevende leer je de kwaliteiten van jouw medewerkers zo optimaal mogelijk te benutten en hen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Vooral voor een leidinggevende die net start en voor het eerst leiding moet geven aan medewerkers, kan een coach van groot belang zijn. Maar ook een functiewijziging, veranderingsproces, persoonlijke crisis of onrust op de werkplek kan aanleiding zijn voor coaching.

De coach moet een goed inzicht hebben in jouw vraag en in wat je wilt bereiken. Daartoe hebben we eerst een intakegesprek. Op basis daarvan krijg je een voorstel voor een coachingstraject. Daarbinnen komen de te behandelen thema’s en vaardigheden aan de orde in een tweegesprek. Hierbij bespreken we relevante praktijksituaties en vindt kennisoverdracht plaats.

De vaardigheden worden ontwikkeld via oefeningen. Het coachingstraject bestaat uit vijf tot tien bijeenkomsten, eenmaal per drie of vier weken. Iedere bijeenkomst duurt twee uur, overdag, ’s avonds of in het weekeinde. Maatwerk is echter het uitgangspunt; een enkele bijeenkomst is eveneens mogelijk.

Klanten aan het woord coaching met een sparringpartner:

“Door de coaching van Benno heb ik een al lang gewenste, voor mij moeilijke stap, durven en kunnen zetten. Hij wist me elke keer weer op een andere manier te benaderen waarmee hij mijn aandacht vasthield en motivatie aanspoorde. Benno heeft een fijne manier van werken met als resultaat praktische adviezen om volgende stappen te zetten.
Ik beveel Benno van harte aan!”

David van Aerle

Projectleider, Aarle Coolen Direct Service Vastgoed Zorg B.V.

“Hij stelt de juiste vragen die mij inzicht gaven in mijn knelpunten t.a.v. mijn stijl van leidinggeven. Benno is open en gemakkelijk in de omgang maar bovenal doelgericht.  Ik heb hem ervaren als een voortreffelijk coach die weet waar hij mee bezig is. Hij is krachtig en to the point: niet bang om de vinger op de zere plek te leggen om vervolgens vooruitgang te boeken. Ik beveel Benno van harte aan!”

Dave van Breda

Manager operations, Nustar Terminals

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.