06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Coaching on the job

DICTA coacht persoonlijk en gericht op het ondersteunen van mens en team ‘in functie’. Belangrijk daarbij is een sfeer van aandacht en vertrouwen te creëren waarbinnen we respectvol en direct in gesprek gaan met de coachee(s). Afhankelijk van de vraagstelling richt de coaching zich op een concrete oplossing op korte termijn dan wel op de ondersteuning van de ontwikkeling van een medewerker/team op langere termijn.

Onze coaching-sessies vinden één op één plaats of in de vorm van groepscoaching. Met beide typen coaching heb ik ervaring en kan ze, als dat nodig is, naast elkaar inzetten. Ook maak ik gebruik van verschillende coachingstechnieken, zoals oplossingsgericht coachen, NLP, organisatieopstellingen en counseling.

Er zijn onderwerpen die zich bij uitstek lenen voor individuele coaching. Die is erop gericht een setting te creëren waarbinnen de ander zichzelf leert kennen en communicatief en effectief groeit in zijn rol. Of de coach een luisterend oor biedt, feedback geeft of een persoonlijk advies, een goed gesprek kan een steun in de rug zijn. Zeker wanneer de ontwikkeling van nieuwe competenties gewenst is. Of als een persoonlijke belemmering in de weg staat.

Tijdens een zogenaamd ‘intakegesprek’ bepalen we of er een goede match en vertrouwen is om de afgesproken doelstellingen te bereiken. Het kan ook voorkomen dat de coaching in opdracht van een organisatie plaatsvindt. Dan wordt vooraf in samenspraak met opdrachtgever en coachee besproken en wat de doelstellingen van de coachingssessies zijn. In principe gaan we uit van vijf gesprekken en evalueren in het laatste gesprek het verloop van het traject, of de doelstellingen zijn behaald en wat verdere stappen kunnen zijn. Als de coaching in opdracht van de organisatie heeft plaatsgevonden, vindt, na afstemming met de medewerker, de evaluatie met de opdrachtgever gezamenlijk plaats.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.