06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Comeback Tips week 32: Talent ontwikkelen

Comeback tips week 32

Iedereen heeft een talent, zelfs als je denkt dat dit niet zo is. Talent staat namelijk maar voor een deel vast van wat je van nature hebt meegekregen en staat voor een veel groter deel vast naar aanleiding van hoeveel tijd je investeert in het ontwikkelen van talent, een stimulerende omgeving en hoe je omgaat met problemen wanneer jij doelen met je talent wilt behalen.

Daarom heb ik 5 tips voor je die je helpen om jouw talent verder te ontwikkelen.

Tip 1: Investeer tijd in het ontwikkelen van je talent

Talent betekent vaak dat mensen relatief meer tijd aan hun vaardigheid hebben besteed dan de talentloze mensen om hen heen aan die vaardigheid hebben besteed.

Plan daarom een aantal uur per week in om aan jouw talent te werken. Lees een boek, oefen de vaardigheid. Het maakt niet uit of dit om een soort zakelijk talent gaat of om muziekaal of sporttalent. Door te oefenen en kennis op te doen word je beter.

Tip 2: Evalueer problemen voor leermomenten

Geef je snel op als zich een probleem voordoet? Dat is erg jammer voor het ontwikkelen van talent. In plaats van opgeven of negatief over jezelf denken kun je het probleem ook gebruiken als leermoment. Ga na wat er verkeerd is gegaan en hoe je dit in de toekomst kunt veranderen of hier anders mee om kunt gaan.

Tip 3: Ga na wat je overtuigingen zijn en verander deze indien nodig

Je overtuigingen bepalen een groot deel van je gedachten en je daden. Stimulerende overtuigingen zijn daarom erg belangrijk om je talent te laten zien aan andere mensen. Vraag jezelf daarom een aantal keer waarom je jouw talent (of gebrek daaraan) niet kunt laten zien of niet kunt ontwikkelen.

Herhaal de waarom vraag een aantal keer om bij een diepe overtuiging te komen en schrijf je antwoorden op. Merk je dat je vooral overtuigingen hebt die negatief zijn over de werking van de wereld en jouw invloed daarop. Bepaal dan hoe je ook tegen die situatie aan kunt kijken op een positieve manier.

Herhaal de positieve overtuigingen ook een aantal keer voor jezelf in de spiegel, zoals:

  • Ik kan mezelf ontwikkelen.
  • Ik ben onafhankelijk.
  • Ik ben sterk.
  • Ik ben slim.
  • Mensen in mijn omgeving willen mij helpen.

Tip 4: Check je omgeving

Een stimulerende omgeving is ook van belang voor het ontwikkelen van talent. Controleer daarom of de mensen in je omgeving je stimuleren of juist afremmen. Juist de mensen die je helpen en aanmoedigen om het beste uit jezelf te halen, met die mensen wil je omgaan.

Tip 5: Ga netwerken

Die stimulerende mensen kun je ook vinden wanneer je gaat netwerken. Door inspirerende mensen te ontmoeten kun je jezelf weer inspireren om jouw talent verder te ontwikkelen. Daarbij kun je tijdens het netwerken ook tips krijgen die jij weer kunt gebruiken voor het ontwikkelen van je talent.