06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Communicatieve vaardigheden

 

Na de training communicatieve vaardigheden is de deelnemer in staat om de verschillende communicatievormen te herkennen en toe te passen. Er is inzicht in hoe de deelnemer overkomt op anderen en hoe hij/zij de gedragsstijl van anderen kan herkennen. Leerpunten zijn onder meer denken en praten vanuit de ontvanger, weloverwogen het standpunt bepalen, structuur aanbrengen in de communicatie en de kwaliteit van de informatieoverdracht verbeteren. Leerdoel is om de communicatie met anderen te verbeteren, zowel in persoonlijke als tijdens groepsgesprekken, via e-mail, schriftelijk en telefonisch verkeer.

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod tijdens de communicatietraining:

 

 • Welke communicatievormen zijn er en wanneer pas je die toe?
 • Hoe kom je over op anderen?
 • Hoe verplaats jij je in de ontvanger van de boodschap?
 • Hoe herken je de gedragsstijl van de ander en speel je hierop in?
 • Wat is het verschil tussen introvert en extravert gedrag?
 • Hoe krijg en geef je zendtijd?
 • Hoe voorkom je gelijktijdig praten en denken?
 • Hoe structureer je de communicatie?
 • Hoe kun je de kwaliteit van informatieoverdracht verbeteren?
 • hoe kun je op een professionele manier luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD)?
 • hoe ga je om met klachten?
 • hoe geeft en ontvang je feedback?

Voor het verbeteren van de communicatieve vaardigheden kun je de workshop van A tot Z volgen.

Een op maat gemaakte training voor het verbeteren van de communicatieve vaardigheden kan er op de volgende manieren uitzien:

Best practices communicatieve vaardigheden:

Training Klantgerichtheid, Assertiviteit en Omgaan met agressie voor Delta

Wat
Training Klantgerichtheid, Assertiviteit en Omgaan met agressie.

 

Voor wie
Delta.

 

Behoefte Delta 
Energieleverancier Delta wenste een in company training voor zestien meteropnemers waarin klantgerichtheid, assertiviteit en omgaan met agressie centraal staan.

Aanpak

Communicatiestoornissen zijn vaak oorzaak van conflicten, onenigheid en uiteindelijk mogelijk zelfs agressie. In de training stond Benno daarom uitgebreid stil bij communicatie en communicatieve vaardigheden. In deze training maakte Benno gebruik van het rollenspel. Voorafgaand voerde hij gesprekken met de meteropnemers om te zorgen dat de spelsituaties uit het leven gegrepen waren. Door samen te trainen met collega´s, krijgt men begrip voor elkaar. De deelnemers werkten daarom samen aan een uniforme aanpak van agressie, intimidatie en geweld. De onderlinge betrokkenheid werd zo vergroot, waardoor er een veilige(re) werksfeer ontstond.

 

Resultaat
Nu kunnen de deelnemers:
– assertief gedrag ten toon spreiden in een rollenspel;
– aangeven in welke situaties assertief gedrag hen zal helpen de klant beter van dienst te zijn;
– aangeven welk assertief gedrag zij op het werk ten toon moeten spreiden;
– omgaan met tegen hen gerichte agressie.

 Training Klantgerichtheid voor gemeente Amsterdam-Zuidoost

Wat
Training Klantgerichtheid.

Voor wie

Gemeente Amsterdam-Zuidoost.

 

Behoefte Gemeente Amsterdam-Zuidoost
Om aan de wensen en behoeften van de burger als klant te voldoen, heeft het stadsdeel één aanspreekpunt voor de klant gecreëerd. De nieuw opgerichte sector Publiekszaken vervult in dit gekozen dienstverleningsconcept een centrale rol. Het stadsdeel Zuidoost had behoefte aan een training klantgerichtheid voor de medewerkers van de sector Publiekszaken.

 

Aanpak
Iedereen ontwikkelt tijdens zijn leven een eigen manier van leren, zoals leren door theorie, leren door directe ervaring, leren door sociale interactie en leren door reflectie. Benno verbindt daarom leeractiviteiten altijd met de theorie. Om nu zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende leerstijlen, combineerde Benno deze vier manieren van leren. Dat houdt in dat hij naast theoretische kennisoverdracht, deelnemers ervaringen liet delen, praktijkvoorbeelden liet oefenen of die te laten zien en bespreken. De training had een zeer praktische insteek, was ‘to the point’ en had de nodige humor. Deze training bestond uit twee dagdelen, dagdeel 1: ‘Wat houdt klantgericht werken in?’ en dagdeel 2: ‘Communiceren met klanten’.

 

Resultaat
Nu weten de deelnemers:
– welke kernwaarden het stadsdeel hanteert en hebben zij eenzelfde beeld van wat klantgerichtheid inhoudt;
– het belang van klantgericht denken en handelen en hun eigen rol daarin;
– handvatten te hanteren om op klantgerichte manier gesprekken te voeren zonder verwachtingen te scheppen die later niet kunnen worden waargemaakt.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.