06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Competentiecoaching

Competentiecoaching gaat over het ontwikkelen van eigenschappen of vaardigheden die in een functie belangrijk zijn. Overtuigingskracht is cruciaal voor iemand die bijvoorbeeld een politieke carrière beoogt en klantgerichtheid is essentieel voor de helpdeskmedewerker op de ICT-afdeling.

Iedereen heeft competenties die sterker en minder sterk zijn ontwikkeld. Als mensen vastlopen in hun werk, komt dit doorgaans omdat zij hinder ondervinden van hun minder ontwikkelde competenties. Dicta verzorgt trajecten competentiecoaching om mensen te versterken in hun persoonlijk en professioneel functioneren.

Tijdens de coaching leer je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen succes en je bewust te worden van persoonlijke waarden en belemmeringen. Samen met de coach onderzoek je welke kwaliteiten jij kunt inzetten om vaardigheden die nog minder ontwikkeld zijn naar een hoger plan te tillen. Vanuit deze invalshoek mobiliseert coaching de energie en creativiteit die nodig zijn om de gewenste verandering succesvol in gang te zetten.

Welke competenties zijn er? Er zijn veel competentiemodellen en overzichten van competenties. Sommige overzichten gaan uit van maar liefst vijftig verschillende competenties. De vier meest essentiële zijn:

initiatief nemen: niet bang om iets uit eigen beweging te ondernemen, zonder aansporing van iemand anders, in plaats van af te wachten;

gestructureerd werken: volgens een plan werken, waarbij je het werk overziet, prioriteiten kunt stellen en die kunt bijstellen zonder het doel uit het oog te verliezen;

succesvol (samen)werken: ambitieus en enthousiast succesvol jouw werk verrichten, met voldoende empathisch vermogen om in prettige werksfeer met collega’s te kunnen samenwerken aan een gezamenlijk doel;

resultaatgericht werken: in staat zijn om plannen en opdrachten in concrete acties om te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor (jouw aandeel in) het eindresultaat.

Best practice van competentiecoaching:

Coaching persoonlijke ontwikkeling voor het C1000-managementteam

Voor wie
Voor het managementteam (elf chefs en bedrijfsleiders) van de C1000 in Stramproy.

 

Behoefte C1000 
C1000 had behoefte aan deze training om kennis, vaardigheden en inzicht op het gebied van timemanagement onder de leden van het managementteam op een hoger niveau te brengen. Doel was een verdere groei te bereiken in de verdere professionalisering en resultaatgerichte bedrijfsvoering door de leidinggevenden van de C1000 in Stramproy.

 

Aanpak
De werkmethode was één op één coaching. Er werd gewerkt op basis van competentie-coaching en oplossingsgericht coachen. Voor het ontwikkelen van gedrag en inzichten voor het uitvoeren/eigen maken van vaardigheden, was het belangrijk dat de deelnemers de diverse ‘werkactiviteiten’ praktisch toepassen, hierop reflecteren en actief leren experimenteren met effectief/ander gedrag. Daarom was de coaching samengesteld uit reflectiemomenten en praktijkgerichte oefeningen. De oefeningen bestonden uit individuele opdrachten, werkopdrachten, functie afgeleide opdrachten en zelftesten. Hierdoor waren de coaching bijeenkomsten heel intensief, dynamisch en praktisch van aard.

Resultaat

Na afloop van de training waren de deelnemers in staat om:
– in de uitoefening van hun beroep als chef/bedrijfsleider tot afstemming te komen en concrete afspraken te maken met de medewerkers en collega’s;
– zowel feedback te geven als te ontvangen tijdens het werken aan resultaten en kwaliteitscriteria;
– zelf te bepalen welk effect ze bij hun gesprekspartner teweeg willen brengen;
– hun doel, prioriteiten en aanpak in hun bedrijfsvoering te bepalen;
– effectief en efficiënt om te kunnen gaan met delegatie, creëren van rust op de werkplek, houden van overzicht, om kunnen gaan met verstoringen, tijdsvreters en onlogische werkprocessen.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.