06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Competentiemanagement

De bekwaamheid van medewerkers, hun inzet en hun vermogen tot samenwerking bepaalt het succes van de onderneming. Geen wonder dat er zoveel belangstelling is voor competentiemanagement.  Organisaties voeren actief beleid rondom de inzet van het personeel.‘De juiste persoon op de juiste plaats’ is een belangrijk motief om op competenties te oriënteren.

De invloed van competentiemanagement gaat echter verder dan dat. DICTA brengt systematiek in het personeelsproces van selectie, beoordeling, door- en uitstroming. Dat stelt in staat om ‘de match’ te maken tussen een kandidaat en een klus. Voorts heeft competentiemanagement invloed op de inrichting en aansturing van organisaties.

Een training voor competentiemanagement verloopt als volgt:

Best practices competentiemanagement:

Vaardigheidstraining Praktisch Personeelsmanagement voor ZZG Zorggroep

 

Wat
Vaardigheidstraining Praktisch Personeelsmanagement.

 

Voor wie
ZZG Zorggroep.

 

Behoefte van ZZG Zorggroep
Er is behoefte aan een vaardigheidstraining op het gebied van praktisch
Personeelsmanagement. Dit om de kennis en vaardigheden van personeelsmanagement naar een hoger niveau te brengen.

 

Aanpak
Voorafgaand aan de training vond een persoonlijke intake plaats. De verwachtingen, leerdoelstellingen en ontwikkelpunten van de deelnemers kwamen hierbij aan bod. Benno bouwde het programma zorgvuldig op. Hij behandelde de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en besprak de oefeningen en cases plenair. Het trainingsprogramma bestond uit korte theorieblokken gevolgd door praktijkgerichte oefeningen waarin de deelnemers actief met de theorie werkten. De oefeningen bestonden uit individuele opdrachten, groepsopdrachten en zelftesten. Tijdens de training stimuleerde Benno de deelnemers om de opgedane kennis en vaardigheden ook na het traject blijvend toe te passen. Het ontwikkelen van een Persoonlijk Actieplan was bij deze training belangrijk. De deelnemers kregen zo inzicht in hun gedrag en stelden actiepunten op om het geleerde ook daadwerkelijk in hun werk toe te passen.

 

Resultaat
De deelnemers weten nu:
– kennis en inzicht in personeelsmanagement naar een hoger niveau te brengen;
– de verschillende HRM-instrumenten te (her)kennen en te hanteren;
– medewerkers effectiever te motiveren en te ontwikkelen;
– de verzuimbegeleiding te kennen;
– een Persoonlijk Actieplan op te stellen.

 

Referentie van Frank Baelemans die de training voor competentiemanagement heeft gevolgd:

“Ik wil Benno typeren als enthousiast, gedreven en prikkelend. Wat ik erg sterk vind is zijn persoonlijke aandacht voor iedereen. Bij vragen of anderszins doe je nooit tevergeefs een beroep op hem. Hij is vakkundig, resultaatgericht, no-nonsens en direct. Zijn energie, gekoppeld aan zijn humor, werkt aanstekelijk!”

Frank Baelemans

Mentor, UWV

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.