06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Diagnostische vaardigheden en trajectbegeleiding

Uitgangspunt voor de begeleiding is de individuele loopbaanvraag die we samen formuleren. Vanuit die vraag maken we een loopbaanplan, met daarin alle stappen die nodig zijn om het gewenste doel te bereiken. Een belangrijk onderdeel is het onderzoeken van jezelf, jouw kwaliteiten en vaardigheden, van die aspecten in het werk die energie geven en die waarde hebben.

Andere onderdelen kunnen zijn: onderzoeken van scholingsmogelijkheden, sollicitatiebegeleiding, advies bij het netwerken en training van specifieke vaardigheden.

Bij het maken van keuzes ten aanzien van opleiding of beroep wordt je ondersteund met diagnostische middelen, individuele gesprekken, kennis van de beroepenwereld en de arbeidsmarkt. De vertaalslag van individuele eigenschappen en interesses naar mogelijke beroepen is een belangrijk onderdeel van dat proces.

De kern van de zaak in een mooi Brabants accent

“Ook ik ken Benno via de opleiding loopbaancoaching/loopbaanbegeleiding voor de Politie Hollands Midden in Leiderdorp . Zeer leerzaam voor mij, omdat de cursus me meteen al confronteerde met mijn valkuilen. Heb je moeite met de waarheid, kies dan een andere trainer. Als je niet bang bent om in de spiegel te kijken die Benno je voorhoudt, kan je veel leren.”

“Ik leerde in vier dagdelen de grondbeginselen van het vak Loopbaanadviseur. Dat heb ik nodig om tijdens de reorganisatie van onze politieregio collega’s te adviseren van ‘werk naar werk’. Hoe ik terugkijk op die cursus? Door het kort tijdsbestek is het bij aantippen van onderwerpen gebleven. Maar kern van het traject is zeker wel besproken. Via discussie over trajecten over rechtmatigheid en doelmatigheid en gesprekken en training in vaardigheden. De basis voor het loopbaantraject in een organisatie en de methoden daartoe zijn allemaal de revue gepasseerd.”

“Voor de langere termijn heb ik nu handvatten om voor anderen een verschil te kunnen betekenen, zonder mijzelf weg te geven. Hoe ik Benno heb ervaren? Als een kundig man met veel ervaring, die met een mooi Brabants accent de kern van de zaak goed wist te raken en bespreekbaar wist te maken.”

José Krijger

Mobiliteitsbegeleider, Politie Hollands Midden Leiderdorp

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.