06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Effectief managen en werkprocessen

Verschillende organisaties zijn de afgelopen jaren geholpen bij analyse en verbetering van werkprocessen via DICTA. Vooral als het gaat om vraaggestuurd en marktgericht werken. Samen met de betrokken medewerkers bekijken we vanuit de organisatiestrategie naar de werkprocessen. Ik onderzoek wat de organisatie met haar strategie wil bereiken en maakt concreet wat dit betekent voor het dagelijks handelen van medewerkers. Daarbij gaan we het gesprek aan: welke (elementen van) processen werken bevorderend en welke belemmeren de uitvoering van de strategie?

Door samen na te denken over hoe de processen binnen een organisatie eruit zien en uit zouden moeten zien, ontwikkelen medewerkers een gezamenlijke taal. Hierbij help ik je medewerkers.

Best practices Effectief managen en werkprocessen:

Ontwikkeltraject ‘Van proceduregerichte uitvoering naar proactief gedrag’ voor het Sint Anna Ziekenhuis

Wat
Ontwikkeltraject ‘Van proceduregerichte uitvoering naar proactief gedrag’.

 

Voor wie
De afdeling Inkoop van het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop.

 

Behoefte Sint Anna Ziekenhuis
Een ontwikkeltraject op het gebied van interne samenwerking, groepsdynamiek, individueel rolgedrag en resultaatgerichte bedrijfsvoering. Aanvullend: op een hoger niveau brengen van vaardigheden, gedrag en inzicht met betrekking tot de verdere professionalisering en verbetering van de bedrijfsvoering.

 

Aanpak
Het doel van het trainingsprogramma is het ontwikkelen van vaardigheden wat betreft resultaatgerichte bedrijfsvoering, effectieve samenwerking, onderlinge communicatie en aanspreekgedrag, regierol en zelfleiderschap. Daarvoor is het belangrijk dat er een open sfeer heerst waarin de deelnemers zich veilig voelen. Om dit te bereiken, speelt de trainer in op de specifieke ontwikkelpunten van de deelnemers met betrekking tot de eigen regierol, proactief teamgedrag en resultaatgerichte bedrijfsvoering. De deelnemers voelen dat het ontwikkeltraject geen strak keurslijf is, maar dat dit hun zowel persoonlijk als zakelijk iets oplevert. Daarnaast bouwt de trainer het programma zorgvuldig op door de deelnemers eerst in drietallen te laten werken en pas daarna plenaire casusbesprekingen te houden. Elk trainingsonderdeel bestaat uit minimaal 75% praktijkoefeningen, casesituaties en rollenspelen en uit maximaal 25% theorie. De deelnemers dragen een aantal cases aan vanuit de eigen praktijk. Deelnemers ronden de training af met een definitief Persoonlijk Actieplan, waarin hun voornaamste aandachtspunten helder staan omschreven. Dit garandeert de continuïteit in de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

 

Resultaat
De deelnemers kunnen nu:
– zichzelf als authentieke en doortastende regiepartner presenteren op basis van eigen kennis, vaardigheid en gedrag (naar de diverse betrokkenen toe);
– met zelfkennis en zelfvertrouwen een creatieve, doortastende en effectieve invulling geven aan de regierol van medewerker afdeling Inkoop (vanuit zichzelf);
– een eigen ontwikkelpad als medewerker afdeling Inkoop vaststellen om opgedane leerervaringen te borgen en uit te bouwen (talent en potentieel borging);
– onderling in teamverband ervaringen uitwisselen en samenwerken als afdeling Inkoop op basis van elkaars kwaliteiten en hierover met elkaar van gedachten wisselen (collegiale samenwerking, uitwisseling en consultatie).

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.