06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Functionering- en beoordelingsgesprekken

Functioneringsgesprekken hebben tot doel de gang van zaken te bespreken. In het algemeen is hierbij sprake van een tweerichtingsverkeer en een informele sfeer. Het gesprek vindt plaats tussen de medewerker en zijn direct leidinggevende. Beiden kunnen ervoor onderwerpen aandragen.

Beoordelingsgesprekken zijn een weergave van de stand van zaken. De leidinggevende geeft een oordeel over het functioneren van de medewerker. Dat oordeel is gebaseerd op de periode voor het gesprek.

Veel leidinggevenden ervaren deze gesprekken als moeilijk en lastig. Door de specifieke expertise rondom functionering- en beoordelingsgesprekken bied ik maatwerktrajecten om leidinggevenden juist toe te rusten. Zodat zij niet meer hoeven op te zien tegen dit soort gesprekken, maar ze gaan zien als een uitdaging!

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.