06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

In-, door- en uitstroompersoneel

Als duidelijk is wat de verschillen zijn tussen de gewenste en huidige kwaliteiten van je medewerkers, kan je hierop het in- door- en uitstroombeleid afstemmen. Bij het opstellen van een werving- en selectiebeleid coach en adviseert DICTA over de vacaturevervulling.

Ook train kun je het voeren van selectiegesprekken met mij trainen. Mobiliteit van jouw medewerkers is te sturen. Door het opstellen en uitvoeren van een gericht doorstroombeleid zorg je ervoor dat de medewerkers werkzaam zijn op die plaatsen waar zij het meest tot hun recht komen.

Veel organisaties zien uitstroom als iets waarop zij weinig invloed hebben, maar dat is zeker niet het geval. Ook de uitstroom van medewerkers is te beïnvloeden.

Een training over het verbetering van de roulatie van personeel kan er op de volgende manier uitzien:

Best practices:

Roulateopleiding voor de medewerkers van de gemeente Maarssen

Wat
Opleiding voor de medewerkers van de Publieksbalie, Klantenservice, Meldpunt en telefonisten.

 

Voor wie
Gemeente Maarssen.

 

Behoefte gemeente Maarssen
De gemeente Maarssen wil de medewerkers van de diverse productgroepen laten rouleren. Medewerkers van de Klantenservice zijn zo ook inzetbaar bij de productgroep Publieksbalie. Dit houdt in dat zij tot op zekere hoogte kennis moeten hebben van alle vakgebieden die aan de orde komen en zich meer richting generalist zullen ontwikkelen.

 

Aanpak
De opleiding bestond uit een vakinhoudelijk onderdeel en een onderdeel gericht op communicatieve vaardigheden. De medewerkers kregen vakinhoudelijke scholing op meerdere terreinen. Omdat de gemeente Maarssen bijzonder veel waarde hecht aan een klantgerichte en klantvriendelijke werkhouding van haar medewerkers, was de opleiding ook gericht op communicatieve vaardigheden in relatie tot de klant. Om het geleerde zo goed mogelijk in de praktijk te laten beklijven, is tijdens het traject veel geoefend met gesimuleerde praktijksituaties. Ook konden de deelnemers Benno als coach op de werkplek mee laten lopen voor een goede toepassing van het geleerde in de praktijk. Voor een optimaal leereffect gaf hij hen persoonlijke begeleiding en feedback tijdens hun werk. De Persoonlijke Ontwikkelingsplannen, die de medewerkers zelf hadden opgesteld, dienden hierbij als leidraad.

 

Resultaat
De medewerkers zijn nu:
– breed inzetbaar omdat zij van productgroep kunnen rouleren;
– op de hoogte van algemene communicatieve principes,
– geoefend in gesprekstechnieken en het omgaan met multiculturele achtergronden.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.