06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Inspiratiecoaching

We hebben allemaal wel eens gezegd: “Ik heb veel inspiratie opgedaan.” Vertaald: “Ik heb nieuwe/andere inzichten, nieuwe leuke ideeën om mijn leven meer kleur en inhoud te geven.” Laat mij je inspireren zoals ik al bij honderden anderen deed. De manier van werken, denken, sturen en aansturen inspireert mensen en brengt ze tot nieuwe inzichten en nieuwe verworvenheden. Via inspiratiecoaching ga ik samen met jou terug naar de bron. Jouw bron!

Hierbij staat het vertrouwen centraal dat je gedurende de sessies het juiste inzicht krijgt als stimulans voor het persoonlijk groeiproces op fysiek, mentaal en emotioneel gebied. Inspiratiecoaching brengt:

  1. handelen vanuit jouw kracht (centrum);
  2. irritaties en conflicten uit de weg ruimen;
  3. inzicht krijgen in je talenten;
  4. meer zelfvertrouwen krijgen;
  5. vitaliteit en levenskracht;
  6. leren leven in het nu;
  7. het vinden van jouw levensdoel;
  8. creativiteit en spontaniteit.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.