06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Intern ontwikkeltraject voor Adficon

Wat
Intern ontwikkeltraject.

Voor wie
Adficon.

Behoefte Adficon
Kennis- en vaardigheidstraining plus persoonlijke ontwikkeling op het gebied van management en leiderschap.

Aanpak
Er is gekozen voor een praktijkgerichte aanpak met korte theorieblokken en veel praktijkgerichte oefeningen, bestaande uit individuele opdrachten, groepsopdrachten en zelftesten. Hierdoor was de opleiding heel intensief, dynamisch en praktisch van aard. Daarbinnen is de zogenaamde ‘driesporen-methodiek’ ingezet. Spoor 1: Op basis van theorie, modellen en kennisbronnen op het gebied van organisatie, management (processen), leiderschap, management rollen, communicatie en beïnvloeding kregen de deelnemers algemene inzichten en toepassingsmogelijkheden aangereikt. Spoor 2: op basis van die verworven kennis en inzichten ontdekten de deelnemers eigen toepassingsmogelijkheden om in te zetten op de eigen werkplek. Spoor 3: de deelnemers kwamen tot een integrale managementaanpak gekoppeld aan hun interpersoonlijke vaardigheden. 

Resultaat
De deelnemers zijn nu in in staat om:
– zichzelf als authentiek en doortastend manager en leider te presenteren;
– met zelfkennis en vertrouwen een creatieve, bekwame invulling geven aan de functie;
– een ontwikkelpad vast te stellen om leerervaringen te borgen en uit te bouwen;
– onderling in teamverband te komen tot uitwisselen en samenwerken als managementteam op basis van gezamenlijke kwaliteiten.