06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Jobhunting en arbeidsbemiddeling

Tijdens deze training ondersteun ik de deelnemer op een actieve manier bij het zoeken van werk. Hierbij is het van belang dat de kandidaat klaar is voor bemiddeling naar een nieuwe werkkring. Dat houdt in dat hij/zij direct beschikbaar is, er geen belemmeringen zijn (die directe plaatsing in de weg kunnen staan), inzicht heeft in zijn/haar mogelijkheden en voldoende sollicitatievaardigheden bezit (als dat nodig is, kan ik een sollicitatietraining inzetten).

De kandidaat krijgt een intakegesprek. Hierna stellen we een jobhuntplan op. Dit plan is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Er vindt een inventarisatie plaats van wensberoepen en bedrijven waar de kandidaat zou willen werken. De kandidaat levert zelf de benodigde gegevens aan en motiveert waarom de betreffende organisatie hem of haar aanspreekt. Daardoor ontstaat er een samenwerkingsrelatie tussen mij en de kandidaat waarin we beiden actief en gericht zoeken.

Al doende neemt de deelnemer de regie over zijn loopbaan weer in eigen hand. Doel van de begeleiding is de deelnemer vertrouwd te maken met de arbeidsmarkt en de verschillende strategieën om werkgevers te benaderen. Mocht het nodig zijn, dan ga ik persoonlijk mee naar het sollicitatiegesprek. Daar waar mogelijk neemt de kandidaat het voortouw en daar waar wenselijk neem ik het initiatief.

 

Klant aan het woord jobhunting en arbeidsbemiddeling:

“Ik heb Benno ervaren als een zeer kundig trainer. Hij brengt theorie tot leven op een inspirerende,energieke en authentieke wijze. Benno is een kei in het snel schakelen en onderlinge verbanden leggen. Dit gecombineerd met zijn prettige persoonlijke karakter maakt hem tot een meester trainer.”

Remmelt Aarts

JOB coach, Arbeidstoeleidingsbedrijf

Wil je meer weten over jobhunting en arbeidsbemiddeling? Neem dan contact met me op.