06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

‘We pikken nu meer signalen uit de markt op’

Jos Uitdewilligen – Directeur

Functie: Directeur
Bedrijf: Adficon

Aan het goed opzetten van de organisatie had Adficon de laatste tijd veel aandacht besteed. Goed bezig, dachten ze. Maar… denkt de klant daar ook zo over? ‘Benno Diederiks hield ons tijdens het management development traject een spiegel voor. We zagen in dat we te intern gericht waren en daardoor kansen in de markt niet of te laat signaleerden. Dankzij dit traject hebben we aan onze competenties kunnen werken en zijn we weer alert op kansen in de markt,’ vertelt Jos Uitdewilligen, directeur van Adficon.

Adficon www.adficon.nl  helpt organisaties bij het verbeteren van hun financiën door tijdelijke capaciteit, kennis en management te bieden. In de detacheringsmarkt onderscheidt Adficon zich door alleen kwalitatief goede mensen met een staat van dienst bij klanten in te zetten. Toen vanuit de eigen organisatie de wens kwam om een in company management development traject te volgen, ondersteunde het MT dit initiatief dan ook direct. Via ICM Opleidingen kwam Uitdewilligen in contact met trainer/coach Benno Diederiks. ‘Wij zochten een trainer met een pragmatische insteek die interactief te werk gaat. Nou, dat is Benno wel toevertrouwd,’ lacht Uitdewilligen. ‘Neem bijvoorbeeld het voortraject: Benno heeft de training helemaal aangepast aan de situatie bij Adficon met onze eigen business case als uitgangspunt. In samenspraak hebben we het centrale thema bepaald waar later persoonlijke leerdoelen voor de deelnemers van zijn afgeleid. Het traject was daarom praktisch en direct toepasbaar,’ legt Uitdewilligen uit.

Ondernemerschap
In zijn tienjarig bestaan had Adficon veel geïnvesteerd in kwaliteit van mens en organisatie. Er was onder andere een SWOT-analyse gemaakt van de eigen organisatie. Benno wees Adficon erop dat  daar nog onvoldoende mee was gedaan in vervolgacties. ‘Het was best confronterend om zo duidelijk een spiegel voorgehouden te krijgen,’ beaamt Uitdewilligen. ‘Benno deed dit met respect en wist ons tijdens soms erg levendige sessies uit te dagen om onze eigen successen en valkuilen in kaart te brengen en onder ogen te zien. Hij heeft dan wel een achtergrond in arbeidsbemiddeling, maar kan zich goed verplaatsen in verschillende facetten van het ondernemerschap. In ons geval: meer externe gerichtheid. Dit traject heeft ons erg geholpen sneller te reageren op de markt.’

Verdieping
Uitdewilligen heeft de samenwerking uiterst positief ervaren. ‘Benno is down to earth en weet goed theorie te vertalen naar praktijk. Hij weet in de rollenspelen snel de juiste toon aan te slaan die past bij onze interimmers. Hij is heel scherp in het analyseren van gedrag en communicatie en komt met concrete verbeterpunten. Ik ervaar dat als een verdieping omdat dergelijke analyses vaak niet verder gaan dan de inhoud van het probleem of conflict. Benno legt ook snel verbanden naar het relationele niveau. Dat leverde verrassende en waardevolle inzichten op. We overwegen daarom ook een vervolgtraject, uiteraard met Benno als trainer. Wie niet bang is voor zelfreflectie en hecht aan humor en persoonlijke aandacht, is bij hem aan het goede adres.’

Tekst: Minkman Journalistieke Producties, Enschede (www.sprekendeverhalen.nl)