06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

LeerrijkRen je rot, leer je rijk! Ofwel, stilstand is fnuikend en remmen kun je altijd nog. Herken je dit? Met een beetje fantasie en creativiteit kun je met het woord leerrijk vele kanten op. Laat ik me in deze column beperken tot één variant.
Toen ik tien jaar geleden met DICTA begon, had ik geen idee waar ik vandaag zou staan en welke posities ik in het leerlandschap zou innemen. Dit leerlandschap is in de loop der jaren uitgekristalliseerd in een leerrijk: een koninkrijk waarin ik me als een vogel beweeg en neerdaal wanneer ik dat wil. De rol van de koning zou ik mezelf niet willen toedichten; maar ik beweeg me graag als een hofnar tussen toehoorders en leg mijn oor links en rechts te luister om zo te horen wat hen bezighoudt. Ik hoor hun problemen en dilemma’s aan, stel vragen, vraag door en kom uiteindelijk tot de slotsom. Welke slotsom? Het antwoord is een optelsom van antwoorden, dus daar je word je ook niet wijzer van! De hofnar laat nooit het achterste van zijn tong zien, geef hem eens ongelijk. Hoe zit het dan eigenlijk wel?

Heel simpel. De hofnar is adviseur, trainer, coach, opleider en mediator. Voor welke rol hij kiest en tot welke slotsom hij komt, is helemaal afhankelijk van de wens(en) van zijn toehoorders. De hofnar staat midden tussen hen in! Anders gezegd: de hofnar is onderdeel én speler binnen het speelveld dat leerrijk heet. Ik vind dat lerende mensen zich mentaal rijk kunnen én mogen voelen, en ben er van overtuigd dat leren nooit stopt. Ik wil mensen verrijken! Verrijken betekent voor mij ver- reiken: ik steek de hand uit, leg de lat hoog en ga nooit voor brons, wel altijd voor goud! Ook als een blessure nog pijn doet of de coach ‘zijn dag niet heeft’! Winst en snelle tijden zijn alleen toe te schrijven aan de kracht én aan geloof in jezelf!

Ik sta aan de zijlijn en hoop jou de goeie kant op te sturen, waardoor nooit -als een Sven Kramer- je droom wordt ontnomen! Passie, bezieling, verrijking! Dat is de triade als ik denk aan leerrijk. Ervaar het zelf!

Benno Diederiks