06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Leiderschapscoaching

Iedereen is gebaat bij persoonlijk leiderschap in zijn of haar leven. Managers, verkopers en dienstverleners zijn in het bijzonder aangewezen op hun kracht om te inspireren, hun zelfvertrouwen en hun vermogen om resultaten te behalen. DICTA vergroot hun persoonlijke effectiviteit zo duidelijk dat het nooit een kostenpost is, het rendement is sterk positief. Hoe groter de verantwoordelijkheden van de cliënt, hoe groter de verdiensten die coaching oplevert.

In essentie komt het er bij deze vorm van coaching op neer om de cliënt te helpen met succes de leiding te nemen over zijn of haar leven, professioneel en persoonlijk. Dit uit zich in het overwinnen van de eigen blokkades, succesvolle interactie met de omgeving, gestelde doelen realiseren, en hierin blijven groeien.

Leiderschapscoaching is gericht op het behalen van opzienbarende resultaten op een moeiteloze manier. Alleen dingen die moeiteloos gaan, die aansluiten bij onze natuurlijke manier van handelen, kunnen worden volgehouden en tot blijvend resultaat leiden. Leiderschapscoaching werkt op basis van commitment van de cliënt en de coach aan de gestelde doelen in het leven of werk van de cliënt.

Over welke kracht wil je beschikken? Die van een stromende rivier of van de roeier die stroomopwaarts vaart op die rivier? Mensen die tegen hun grenzen aanlopen en niet meer verder komen of voelen dat ze niet optimaal functioneren, bevinden zich meestal in de positie van de roeier. Leiderschapscoaching voert je terug naar verbondenheid met de rivier van dynamische energie. De volgende doelstellingen staan centraal:

  • concretiseren van jouw diepere ambities en wensen;
  • haalbare acties om de ambities te realiseren;
  • vaardigheden om je acties te kunnen volvoeren;
  • beïnvloeden van omgevingsfactoren;
  • beheersing van psychologie en fysiologie.
  • Terugblik van deelnemers leiderschapscoaching:

Ervaring van Jan Jans met leiderschapscoaching

Jan Jans

Functie: Hoofd afdeling Weg- en Waterbouw
Bedrijf: gemeente Schijndel

“Ik kwam al snel uit mijn oude rol los”

“Tijdens één van de eerste bijeenkomsten daagde Benno mij zo erg uit dat ik het gevoel kreeg dat hij me niet wilde begrijpen. Ik werd echt boos en wilde ermee kappen. Die emotie was echter nodig om vanuit mijn oude rol los te komen en de hoge mate van eigen overtuiging los te laten. Dat is Benno gelukt: een slimme mensenkenner die scherp kan analyseren en je instrumenten meegeeft waarmee je je problemen kunt aanpakken.”

“Wat mijn behoefte was? Persoonlijke ontwikkeling, van het meer traditionele vakmatige afdelingshoofd naar de generieke organisatiemanager. Na zeven gesprekken van het leiderschapscoachingstraject kan ik mijn rol als algemeen manager nu beter invullen. Ik ben beter in staat om juist te handelen in de verschillende situaties waarvoor ik als manager kom te staan. Dat lukt omdat ik kennis en inzicht heb gekregen in mijn eigen situatie. En handvatten kreeg om de geleerde theorie toe te passen in de praktijk. Ik ben me bewust geworden van de verschillende rollen van leiderschap en de diverse theorieën die daarover zijn. Zoals effectief leiderschap van Covey en de rollen van de manager van Quinn, LSD (luisteren samenvatten en doorvragen).”

“Benno? Een gedreven coach die haarfijne analyses maakt, bijzonder toegankelijk is en je uitdaagt tot veranderingen.”

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.