06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Loopbaancoaching

Er zijn momenten in het leven dat je wenst om eens stil te staan bij jouw loopbaan of het functioneren daarin. Verschillende motieven kunnen hieraan ten grondslag liggen:

  • het gevoel niet op de juiste plek te zitten;
  • gebrek aan uitdaging;
  • omgaan met een hoge werkdruk;
  • iets heel anders willen, maar wat?
  • orde scheppen in de eigen loopbaan, zodat die maximaal aansluit bij wat u wilt met uw leven;
  • grote veranderingen in de organisatie;
  • (dreigend) ontslag;
  • fysieke beperkingen die het noodzakelijk maken om op zoek te gaan naar ander werk;
  • een remedie om stress, overspannenheid, burnout of arbeidsconflicten te voorkomen.

DICTA heeft de expertise in huis om ook jouw te coachen en ondersteunen rondom je loopbaanvraag. We gaan één op één aan de slag om zaken helder te krijgen en vervolgens samen te werken aan een plan van aanpak. Daarbij komen uiteenlopende loopbaanvragen uitgebreid aan bod met thema’s zoals:

keuzebegeleiding: wat wil ik?;

competentiecoaching: welke loopbaancompetenties moet ik ontwikkelen?;

levenscoaching: hoe kan ik zin geven aan mijn werk?;

loopbaancounseling: wat remt mij in mijn loopbaanontwikkeling?

Wil je meer informatie over loopbaancoaching of gebruikmaken van deze coachingsvorm? Neem dan contact met me op.

Opdrachtgevers aan het woord loopbaancoaching:

 

Aad Rasenberg: “De trouwe hondenogen van een confronterende coach.”

Functie: projectleider mobiliteitsbureau
Bedrijf: Politie Hollands Midden Leiderdorp

 

‘De trouwe hondenogen van een confronterende coach’

 

“Ha ha, nee, hij spaart niet, met die trouwe hondenogen van ‘m, die uitstralen ‘kom maar, ik help je wel’. Helpen doet hij zeer zeker, Benno, niet als een zachte heelmeester, wél als een coach. Een coach die je leert om het zélf te doen. Door te laten zien wie je bent, dat je wat te bieden hebt, assertief moet zijn en duidelijk. Dat is hij zelf ook. Zijn prettig confronterende aanpak is effectief. Want zo ben je voorbereid op wat je te wachten staat en wat van je verwacht mag worden.”

 

“Vanwege een reorganisatie is een aantal collega’s boventallig geworden. We moeten ze begeleiden van werk naar werk, binnen of buiten de politie. De opdracht aan Benno was om óns als coaches-to-be daarvoor handvatten te geven. Die kreeg ik via zijn opleiding loopbaancoaching/loopbaanbegeleiding. In vier dagen leerde hij ons de grondbeginselen ontdekken, zoals basistheorie en -houding, die nodig zijn om mensen in beweging te krijgen in het proces van werk naar werk. Benno leverde elke keer maatwerk. Hij speelde pienter in op de vragen en op wat hij waarnam aan tekortkomingen, waarbij hij theorie en voorbeelden gebruikte ter onderbouwing. Dat gebeurde op een betrokken manier, zelfs als hij -soms heel irritant hoor- de vinger precies op de zere plek legde.”

 

“Het resultaat? Een juiste grondhouding, een uitgebreid map waarin veel theorie, tips voor houding en gedrag en pittige confrontaties vanuit theorie onderbouwd op houding, gedrag en reacties. Plus een band van vertrouwen en respect waarin leren de boventoon voerde. Ik zeg: Als je ‘echt’ het vak van coach wil leren, dan moet je bij Benno zijn.”

José Krijger: “De kern van de zaak in een mooi Brabants accent.”

Functie: mobiliteitsbegeleider
Bedrijf: Politie Hollands Midden Leiderdorp

 

De kern van de zaak in een mooi Brabants accent

 

“Ook ik ken Benno via de opleiding loopbaancoaching/loopbaanbegeleiding voor de Politie Hollands Midden in Leiderdorp . Zeer leerzaam voor mij, omdat de cursus me meteen al confronteerde met mijn valkuilen. Heb je moeite met de waarheid, kies dan een andere trainer. Als je niet bang bent om in de spiegel te kijken die Benno je voorhoudt, kan je veel leren.”

 

“Ik leerde in vier dagdelen de grondbeginselen van het vak Loopbaanadviseur. Dat heb ik nodig om tijdens de reorganisatie van onze politieregio collega’s te adviseren van ‘werk naar werk’. Hoe ik terugkijk op die cursus? Door het kort tijdsbestek is het bij aantippen van onderwerpen gebleven. Maar kern van het traject is zeker wel besproken. Via discussie over trajecten over rechtmatigheid en doelmatigheid en gesprekken en training in vaardigheden. De basis voor het loopbaantraject in een organisatie en de methoden daartoe zijn allemaal de revue gepasseerd.”

 

“Voor de langere termijn heb ik nu handvatten om voor anderen een verschil te kunnen betekenen, zonder mijzelf weg te geven. Hoe ik Benno heb ervaren? Als een kundig man met veel ervaring, die met een mooi Brabants accent de kern van de zaak goed wist te raken en bespreekbaar wist te maken.”

Irene van Belzen: “Ik heb veel van deze trainingen geleerd.”

Functie: Bedrijfsarts
Bedrijf: Activehealth

 

“Ik heb trainingen gevolgd die door Benno werden gegeven en heb veel van deze trainingen geleerd. Hij is scherpzinnig en dringt snel door tot de kern van de zaak. Hij heeft veel mensenkennis en weet hierdoor snel wat mensen belemmert of motiveert. Hij heeft het vermogen om mensen in beweging te krijgen. Benno is integer maar ook zakelijk. Hij stelt zich zeer professioneel op: is duidelijk in wat hij kan en wat hij niet kan.”

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.