06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Leer van LouisBegin juni 2014 – Eigenwijs, eigenzinnig, eigen: kenmerken van Neerlands hoop in bange
voetbaldagen die Oranje leidt tijdens het wereldkampioenschap in Brazilië. We staan nu aan de
vooravond van het Oranje-avontuur. Hoe bereidde Louis van Gaal zijn team voor? En wat kan het
bedrijfsleven daarvan leren? 

Jong talent voorop

Louis van Gaal kiest voor jong talent. De nadruk ligt op de potentie van nieuwkomers op het
internationale speelveld. Dit betekent dat Van Gaal veel tijd moest investeren om dit jonge talent tot
bloei te laten komen. Hierbij hanteerde hij een heel strakke en gedisciplineerde lijn, waarbij hij heel
duidelijk aangaf wat hij verwachtte. Hij legde daarbij zowel de nadruk op individuele- als op
teamontwikkeling. En zijn aanpak wierp vruchten af. Want we zijn van de partij in Brazilië.

De principes van Van Gaal

Dat Van Gaal erg kritisch is, mag duidelijk zijn. Hij gaat erg ver om het maximale potentieel uit deze
talenten te halen. Hierbij hanteert hij de simpele regel: wie het gewenste niveau niet haalt ligt eruit.
Daarnaast heeft hij door de jaren heen een aantal principes ontwikkeld die volgens hem de sleutel tot
succes vormen.

De belangrijkste daarvan zijn:
– teambuilding;
– discipline en vakinhoudelijke skills;
– een kritische blik en perfectionisme maken het verschil;
– het maken van de juiste strategische beslissingen;
– het stellen van doelen.

Dit zijn stuk voor stuk principes die ook bijdragen aan een succesvolle onderneming. We nemen ze
daarom kort door.

Teambuilding

“Niet de beste spelers winnen, maar het beste team wint.” Het team, dat zijn de elf spelers plus
iedereen die een bijdrage levert aan het resultaat, tot en met de schoonmakers. Bij teambuilding is
het belangrijk dat:
– medewerkers open kunnen communiceren;
– medewerkers elkaar op een goede manier feedback kunnen geven;
– er een gemeenschappelijke missie is;
– collega’s elkaars kwaliteiten kennen;
– iedereen persoonlijke én gezamenlijke doelen stelt;
– u tijd vrijmaakt om de informele banden tussen de teamleden te versterken.

Discipline/vakinhoudelijke skills

“Er zijn regels en die moeten altijd strikt worden nageleefd.” Daarvoor is discipline nodig. Dat zorgt
voor een geordende omgeving, motivatie en structuur. Verder hecht Van Gaal veel waarde aan het
ontwikkelen van vakinhoudelijke skills. Een speler moet zich voortdurend blijven ontwikkelen om zo
over voldoende technieken te beschikken en optimaal in vorm te zijn. Door een grote mate van
discipline zorgt u ervoor dat medewerkers efficiënt en doelgericht aan heel concrete leerdoelen
kunnen werken. Bij het ontwikkelen van vakinhoudelijke skills is het belangrijk dat de activiteiten
gemonitord, geanalyseerd en vastgelegd worden.

Kritische blik en perfectionisme maken het verschil

Van Gaal is een man die de lat graag hoog legt, voor iedereen. Scherp blijven dus! Op uzelf, en op
anderen. Veel taken zijn zó routinematig, dat je zelf de verbeterpunten niet meer ziet. Ook binnen
afdelingen op de werkvloer zouden leidinggevenden scherp en alert moeten omgaan met de
voortdurende ontwikkeling van de medewerkers. Het gaat hierbij niet om een tijdelijk proces, maar
om een voortdurende cyclus van ontwikkeling.

Het maken van de juiste strategische beslissingen

“Ik ga er niet zomaar vanuit dat iemand die zich in het verleden heeft bewezen ook succesvol is in de
toekomst.” Met deze opmerking zette Van Gaal het hele team op scherp, met name de oudere garde.
Wanneer u een beslissing neemt, maak dan een analyse van de mogelijkheden. Het doel moet
centraal staan en daaromheen kiest u een strategie. Die moet het team zo efficiënt mogelijk naar het
doel leiden. Stap niet af van de strategie. Een duidelijke koers blijven varen brengt namelijk rust in het
team. Bovendien weten teamleden wat ze kunnen verwachten en hierop inspelen.

Het stellen van doelen

“Je focust beter als je een doel hebt.” Het winnen van een WK is Nederland nog nooit gelukt. Toch
stelt Van Gaal het wereldkampioenschap als doel. Doelen moeten ambitieus zijn om echt goede
prestaties neer te zetten. Maar stel net als Van Gaal ook tussentijdse doelen en persoonlijke doelen.
Hierdoor weten uw medewerkers wat er van hen verwacht wordt en kunnen ze zich beter focussen.
Bovendien kunt aan de hand van een doel beter beoordelen hoe iemand heeft gepresteerd. Dat zet
de deur open tot ontwikkeling.

Louis van Gaal heeft volgens velen een zakelijke inslag. Hij zou het óók gemaakt hebben in het
bedrijfsleven. De meesten zullen het WK om sportieve redenen volgen. Maar als u ook eens met
uw ondernemersoog kijkt? Naar hoe Van Gaal coacht, stuurt en schakelt? U zult het heus niet met
al zijn beslissingen eens zijn. Maar ik garandeer u, zijn aanpak biedt handvatten voor betere
resultaten. Ik wens u, Louis van Gaal én het Oranjeteam een succesvol WK toe!

Benno Diederiks
docent-trainer-coach