06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Management en strategie

Als manager is het belangrijk om de juiste strategie te ontwikkelen en die uit te voeren. Succes hangt af van het maken van de juiste keuzes: leg ik de nadruk op korte termijn winstgevendheid of op toekomstige groei? Is de toekomst een voortzetting van het verleden of voorzien we de volgende grote revolutie? Ontwikkelen we intern ondernemerschap of verhogen we de operationele prestaties? Trekken we generalisten aan of specialisten? Gaan we zorgdragen voor verscheidenheid of streven we naar gelijkheid?

Allemaal vragen waarop managers het antwoord moeten hebben. Daarnaast zijn het ook lastige vragen die je niet alleen kunt beantwoorden. Vanuit een helicopterview kijk ik samen met jou naar deze vragen. Samen analyseren we diverse strategieën om vervolgens te komen tot keuzes op korte, middellange en lange termijn.

Best practices Management en strategie

Ontwikkelingstraject voor Stichting Mooiland Maasland

Wat
Ontwikkelingstraject organisatiesensitiviteit, organisatieanalyse en beïnvloedingsvermogen.

 

Voor wie
Stichting Mooiland Maasland.

 

Behoefte Stichting Mooiland Maasland
Naar aanleiding van een afgerond fusietraject ontstond bij de Stichting Mooiland Maasland de behoefte aan een ontwikkeltraject op het gebied van organisatiesensitiviteit, organisatieanalyse & interpretatie en beïnvloedingsvermogen voor de stafafdeling Advies en Ontwikkeling (A&O).

 

Aanpak
Op basis van de veranderde structuur, cultuur, werkprocessen en belangen was het belangrijk dat de medewerkers van de stafafdeling ontdekken hoe het nieuwe krachtenveld werkt. In dit  ontwikkeltraject was de huidige praktijk en gezamenlijke werksituatie van de stafafdeling A&O het uitgangspunt. Voor het ontwikkelen van organisatiesensitiviteit, organisatieanalyse, en beïnvloedingsvermogen is het belangrijk dat de deelnemers onderling veel uitwisselen en reflecteren. Daarom bestonden de trainingsprogramma’s uit casusbesprekingen, analyse/interpretatie van (on)mogelijkheden en optioneel associëren, collegiale consultatie, feedbacksessies, praktijkgerichte analyses en gedragsreflecties. De werkvormen waren: vraaggericht werken, casuïstiek, multidisciplinaire benadering, feedbacksessies, organisatiegericht analyseren en gedragbenadering. Hierdoor was het ontwikkeltraject heel ervaringsgericht, collegiaal interactief en praktisch van aard.

 

Resultaat
De deelnemers kunnen nu:
– zichzelf als authentiek en doortastend stafadviseur presenteren op basis van eigen kennis, vaardigheid en gedrag (naar de diverse opdrachtgevers toe);
– met zelfkennis en zelfvertrouwen een creatieve, doortastende en effectieve invulling geven aan de functie van stafadviseur (vanuit zichzelf);
– een eigen ontwikkelpad vaststellen om opgedane leerervaringen te borgen en uit te bouwen;
– onderling in teamverband kennis uitwisselen en samenwerken als stafafdeling op basis van elkaars kwaliteiten en hierover met elkaar van gedachten te kunnen wisselen (collegiale samenwerking, uitwisseling en consultatie).

Klanten aan het woord management en strategie:

“Ik heb Benno als trainer bij Leiderschap en Personeelsontwikkeling mogen ontmoeten. Hij geeft op een zeer animerende wijze les. Tijdens de trainingen van Benno blijf je geboeid door al zijn verhalen,ervaring en praktijkvoorbeelden. Voor mij was ook zeer opmerkelijk dat hij zo ontzettend veel “inside information” van mijn bedrijf wist. Daardoor had ik het gevoel dat hij precies begreep wat ik in mijn leerproces probeerde te verwerken.

Op alle fronten geldt: uitstekend!”

Erika A. Anghel

Werkcoach, UWV Werkbedrijf Leiden

“Ik heb Benno ervaren als een zeer prettige man om mee om te gaan. Hij legt de zaken zeer duidelijk uit en blijft boeien en de aandacht vasthouden. Hij hanteert daarbij een no-nonsense stijl en voorbeelden om te onderbouwen wat hij bedoelt. Als ik terugdenk aan de training en aan Benno zou ik de volgende kernwoorden willen gebruiken: duidelijk, krachtig, persoonlijk, helder, prettig. Hij heeft mij en de andere cursisten verrijkt en onze horizon verbreed!”

Karin Anthonissen

Teamleider, ProRail

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.