06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Managementcoaching

Managementcoaching is een krachtig middel als je ondersteuning wenst in de vorm van een sparringpartner. Deze vorm van coaching is bedoeld om het eigen inzicht in het functioneren (verder) te verdiepen in een ongedwongen sfeer. Bij managementcoaching coacht DICTA je op het zichtbaar maken van jouw potentiële kwaliteiten zodat je jezelf als manager ten volle ontplooit. Managementcoaching is bestemd de projectmanager, praktijkleider, directeur, teamleider, coördinator, manager, adviseur of het afdelingshoofd. Centraal staat joúw situatie.

De kracht van DICTA is dat zakelijke en psychologische realiteit voortdurend met elkaar worden verbonden. Dat betekent dat we relatief veel tijd besteden aan het verwoorden en helder krijgen van onbestemde gevoelens. Pas als er een verbinding bestaat tussen de zakelijke en de psychologische realiteit, worden oplossingen werkelijk praktisch en werkbaar. Die oplossingen zijn uiterst praktisch van aard en liggen in het effectiever hanteren van (functionele) gevoelens, het aanbrengen van structuur of het constructiever leren communiceren. Met aandacht voor jezelf en een ander. Daarnaast worden diverse begrippen nader gedefinieerd en bruikbare inzichten uit psychologische studies toegelicht. Deze theoretische onderbouwing maakt duidelijk waarom een aanpak niet of juist wel kans van slagen heeft.

 

Waarom kan ik dat niet zelf?

Ieder mens gaat uit van vanzelfsprekendheden. Overtuigingen die ooit logisch leken en die je praktisch nooit toetst op waarheid. Als je vastloopt, dan kies je vermoedelijk voor een nieuwe aanpak, maar blijf je uitgaan van dezelfde ongetoetste vanzelfsprekendheden. Herkenbaar? Het zijn vaak die vanzelfsprekendheden die je beletten andere oplossingen te zien. Managementcoaching betekent dat we jouw ‘vanzelfsprekendheden’ scherp en grondig aan de kaak stellen.

 

Terugblik van deelnemers managementcoaching:

 

Mariëlle, Marga en Maureen van de C1000: “We pakken zaken nu directer aan.”

Functie: Afdelingschefs kassa
Bedrijf: C1000

De drie dames van de C1000 pakken zaken nu directer aan

Mariëlle, Marga en Maureen, afdelingschefs van de kassa bij C1000, kennen Benno via het Persoonlijk management ontwikkeltraject dat zij volgden via hun werkgever. “Het doel voor ál onze afdelingschefs was om te leren meer uit onze tijd te halen, ons minder te laten storen tijdens het werk en gerichter te werken. Het ontwikkeltraject was in eerste instantie met de hele groep van tien, later individueel en afdelingsgericht. Wij hebben elkaar acht keer ontmoet. Benno kwam meteen al spontaan, gedreven over, iemand die weet wat hij wil. Wat opvalt is dat hij vaak voorbeelden haalt uit het voetbalwereldje. Dat was niet altijd even besteed aan ons dames! Soms dachten we dat de mannen het écht over voetbal hadden.”


Nee zeggen

Maureen vond het ontwikkeltraject ‘spannend’, Mariëlle ‘erg leerzaam’ en Marga ‘confronterend en leerzaam’. “Op korte termijn zijn we gerichter gaan werken, we storen elkaar minder. Op lange termijn heeft het traject een positief effect op onze loonkosten,omdat we zelf én omdat we onze medewerkers leren effectiever te werken, hebben we gezorgd voor borging en werken we schematischer. Talentontwikkeling was een belangrijke rode draad. Wij zijn op bepaalde gebieden sterker geworden, bijvoorbeeld om nee te zeggen, de samenwerking is nog beter, we pakken zaken nu direct aan in plaats van alleen erover praten.” 

De drie dames van de C1000 noemen Benno een enthousiaste cursusleider, die hen het volgende heeft gebracht: meer orde, schematischer werken en nee zeggen (Mariëlle), doelgerichter werken (Marga) en consequenter, meer samenwerking met Marga en Mariëlle (Maureen).

Ontwikkeltrajecten voor NuStar Terminals

Wat
Ontwikkeltrajecten.

 

Voor wie
NuStar Terminals.

 

Behoefte van NuStar Terminals
Op een hoger niveau brengen van vaardigheden, gedrag en inzicht van managers en ploegleiders. Doel: verdere professionalisering en verbetering van de bedrijfsvoering.

 

Aanpak
Er waren drie ontwikkeltrajecten: twee trainingen en een coachingtraject. Voorafgaand aan de trajecten voerde Benno gesprekken met de deelnemers. Hij verwerkte de uitkomsten van deze gesprekken in de drie ontwikkeltrajecten. Hierdoor sloten de thema’s, cases en simulaties zo dicht mogelijk aan bij de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. Om te zorgen voor een zo open mogelijke sfeer, speelde Benno in op de specifieke ontwikkelpunten van de deelnemers met betrekking tot de te ontwikkelen vaardigheden en gedrag. Door het ontwikkelen van een Persoonlijk Actieplan kregen de deelnemers inzicht in hun gedrag. Zij stelden actiepunten op om het geleerde ook daadwerkelijk in het werk toe te passen. De drie ontwikkeltrajecten waren samengesteld uit intervisie, feedbacksessies, persoonlijke reflecties, korte theorieblokken en praktijkgerichte oefeningen waarin de deelnemers actief met de praktijksimulaties werkten. Hierdoor waren de drie ontwikkeltrajecten heel toepassingsgericht, interactief en praktisch van aard.

 


Resultaat

Nu kunnen de deelnemers:
– tot uitwisseling van kennis komen en concrete afspraken maken met de medewerkers en collega-managers/ploegleiders;
– zowel feedback geven als ontvangen tijdens het werken aan resultaten en kwaliteitscriteria;
– zelf bepalen welk effect ze bij hun gesprekspartner teweeg willen brengen en hierin
de juiste afstemming vinden;
– hun doel en aanpak in een gesprek bepalen;
– in lastige gesprekken een bepaald resultaat behalen met behoud van de relatie.

 

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.