06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

‘Medewerkers zijn breder inzetbaar en kunnen doorgroeien’

Nanda van Gameren – Personeelsconsulent

Functie: Personeelsconsulent
Bedrijf: Gemeente Schijndel

De Gemeente Schijndel wilde haar medewerkers begeleiding bieden bij de ontwikkelpunten die tijdens beoordelings- en functioneringsgesprekken waren gesignaleerd. Daarnaast wilden medewerkers graag doorgroeien maar moesten daarvoor nog competenties (verder) ontwikkelen. Personeelsconsulent Nanda van Gameren schakelde Benno Diederiks in. ‘Dankzij zijn coachingstrajecten ontwikkelen medewerkers zich sneller en zijn ze breder inzetbaar.’

Het houden van beoordelings- en functioneringsgesprekken heeft alleen zin als de medewerkers ook de kans krijgen er iets mee te doen. Ontwikkelpunten signaleren en werken aan verbetering, maar dan wel met goede begeleiding zodat concrete resultaten zijn te verwachten binnen afzienbare tijd. Dat is de visie van de Gemeente Schijndel op goed personeelsmanagement. Nanda van Gameren doet er als personeelsconsulent alles aan om dit te realiseren. Ze ondersteunt zeven afdelingshoofden en behartigt personeelszaken voor circa 170 medewerkers. Nanda heeft meer dan 25 jaar ervaring in het personeelsvak, ook op het gebied van re-integratie, arbozaken en preventie. Die ervaring heeft zij opgedaan in diverse functies in het bedrijfsleven en bij gemeenten. Naast haar parttime baan bij de gemeente Schijndel runt zij een eigen P&O adviesbureau, www.nga-projecten.nl, dat coaching en advies voor personeel en organisatie biedt.

Aan het denken zetten
Nanda kwam met Benno in contact tijdens assessments waarbij Benno optrad als acteur in een rollenspel. ‘Hij bleek ook coachingstrajecten te verzorgen en omdat ik een goede indruk van hem had, zette ik hem in voor de medewerkers van de gemeente Schijndel. Doel was om deze mensen te ondersteunen bij de (verdere) ontwikkeling van hun competenties. Benno heeft hen inzicht gegeven in hun eigen rol hierin en wat ze zouden kunnen verbeteren. Ik vind dat één-op-één gesprekken met een goede coach het beste werkt. Veel meer dan tijdens een groepstraining worden de medewerkers aan het denken gezet en is er ruimte voor hen als persoon. De inhoud van de gesprekken blijft vertrouwelijk. Benno geeft vooraf aan hoe hij de begeleiding gaat aanpakken. Tijdens het traject bespreekt hij de interventies met de leidinggevende zonder in details te treden. Het resultaat spreekt voor zich: meer gemotiveerde mensen op de werkvloer die nu bovendien breder inzetbaar zijn.’

Jezelf leren kennen

Zelf volgde Nanda ook een coachingstraject bij Benno. ‘Ik heb daar veel van geleerd. Benno is heel duidelijk in zijn analyse en opzet. Hij stelt je vragen om het niveau van het onderbewuste aan te boren. Als het ware leert hij jou jezelf kennen. Hij begeleidt je heel goed in dat proces door te spiegelen, zonder oordeel. Wie echt wil doordringen tot de kern van een probleem, snel en praktisch, moet zeker kiezen voor Benno. Hij is vasthoudend, confronterend maar ook coöperatief en zeer energiek. Dat moet wel bij je passen.’

Interview: Bianca Minkman (Minkman Journalistieke Producties, www.sprekendeverhalen.nl)