06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Omgaan met werkdruk en stresshantering

Heb je de laatste tijd steeds vaker het gevoel dat de werkdruk te hoog is? Ervaar je steeds vaker stress op jouw werk en heb je soms moeite het overzicht te behouden? Heb je het gevoel dat het nu tijd is om hieraan iets te doen voordat het te laat is? Dan is deze training waarschijnlijk iets voor jou. Je leert om op een effectieve manier met werkdruk om te gaan en zodoende jouw stress tot een minimaal niveau te reduceren. Je ervaart de energie, het plezier en het vertrouwen in jouw werkzaamheden. Je werkt en leeft ontspannen.

 

De volgende items komen tijdens deze training aan bod:

 • ontspannen werken;
 • kenmerken van stress en hoge werkdruk;
 • inzicht in de werking van stress en werkdruk;
 • persoonlijke stressfactoren en identificatie;
 • tijdig signaleren van stressfactoren;
 • je valkuilen en belemmerende overtuigingen;
 • je invloed op jouw omgeving;
 • omgaan met veranderingen en tegenslagen;
 • assertief optreden en communicatie;
 • leven en werken vanuit de innerlijke kracht;
 • balans en rust in jouw werkomgeving;
 • persoonlijk actieplan.

 

Een training voor omgang met werkdruk en stress kan op de volgende manieren worden ingezet

Best practices omgaan met werkdruk en stresshantering:

Training omgaan met agressie voor de gemeente Doorn

Wat
Training omgaan met agressie.

Voor wie

Gemeente Doorn.

 

Behoefte gemeente Doorn 
De front-officemedewerkers van de afdeling Burgerzaken en Sociale Zaken van de gemeente Doorn hebben in het verleden een paar keer te maken gehad met verbale agressie van klanten. Naar aanleiding daarvan wilde de gemeente Doorn voor die medewerkers de training ‘omgaan met agressie’ organiseren. De komst van het nieuwe gemeentehuis in 2006 met de nieuwe publieksbalies was een extra aanleiding voor deze training.

 

Aanpak
In de training gebruikte Benno het agressieprotocol en een aantal praktijksituaties van de gemeente als leidraad. Agressie is in veel gevallen te voorkomen, mits de medewerker de signalen oppikt en er op een goede manier mee omgaat. Vanuit dit preventiescenario is de training ‘omgaan met agressie’ ontwikkeld. De deelnemers kregen handreikingen waarmee zij potentiële agressie vroegtijdig leerden te onderkennen en escalatie te voorkomen. De deelnemers leerden technieken en vaardigheden om agressie, wanneer dat dan toch optreedt, in goede banen te leiden. Het uitgangspunt van de training was: ‘de betekenis van je communicatie ligt in het effect wat je oproept!’ Daarom ging Benno dieper in op communicatievaardigheden en gesprekstechnieken.

 

Resultaat
De deelnemers hebben nu:
– kennis van de definitie en de verschillende verschijningsvormen van agressie;
– inzicht in hun eigen voorkeursreactie;
– handvatten om op effectieve manier te reageren op weerstanden, bedreigend en imponerend gedrag;
– de kennis om agressie in een vroegtijdig stadium te herkennen;
– de professionaliteit om stevig en weerbaar met agressiesituaties om te gaan;
– meer zekerheid en zelfvertrouwen.

 

Training Omgaan met agressie voor de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân

Wat
Training Omgaan met agressie.

 

Voor wie
Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân.

 

Behoefte Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân 
Medewerkers van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân hebben wel eens te maken gehad met diverse vormen van agressief gedrag. De meeste van deze medewerkers hebben in het verleden een training Omgaan met agressie gevolgd. Bij hen bestond de behoefte aan een vervolgtraining. In deze vervolgtraining moest ook fysiek geweld als trainingsonderwerp een belangrijke plaats innemen.

 

Aanpak
De training bestond uit drie modules. De eerste module was bestemd voor medewerkers die nog niet eerder een training Omgaan met agressie hadden gevolgd. Gedurende één dagdeel leerden zij de basiskennis rondom agressie. De tweede module (drie dagdelen) ging over agressiehantering. Benno besprak de diverse manieren van agressiehantering, maar de deelnemers kregen ook inzicht in hun eigen stijl en manier van omgaan met agressie. Het oefenen van problematische situaties (met behulp van een acteur) aan de hand van de belevenissen en ervaringen van de deelnemers, stond deze dag centraal. Module drie (één dagdeel, voor alle deelnemers) was een cursus zelfverdediging. De deelnemers konden manieren oefenen in het omgaan met fysieke agressie. Benno maakte bij deze training veelvuldig gebruik van het rollenspel.

 

Resultaat
De deelnemers hebben nu:
– nieuwe vaardigheden aangeleerd op het gebied van agressiehantering;
– beter inzicht gekregen in de eigen weerstand om je anders te gedragen dan je gewend bent;
– geleerd hoe te handelen indien fysiek geweld aan de orde is (zelfverdediging).

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.