06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Ontwikkeltraject Middle Management en Tactische Bedrijfsvoering voor MyMicro Group BV

 

Wat
Het ontwikkeltraject ‘Middle Management en Tactische Bedrijfsvoering’. 

Voor wie
Voor directieleden, afdelingsmanagers en teamleiders van MyMicro Group BV.

Behoefte MyMicro Group BV 
Op basis van het huidige denk- en werkniveau is het belangrijk dat de afdelingsmanagers en teamleiders ontdekken hoe het onderlinge krachtenveld van het gezamenlijke management werkt. Aanvullend leeft ook de behoefte om de vaardigheden, het gedrag en het inzicht met betrekking tot de verdere professionalisering en verbetering van de (integrale) bedrijfsvoering bij afdelingsmanagers/teamleiders op een hoger niveau te brengen.

Aanpak
Doelen van dit ontwikkeltraject zijn het aanreiken van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden, het reflecteren van inzichten en het uitwisselen van collegiale ervaringen. Voor het ontwikkelen van middle management vaardigheden is het belangrijk dat de deelnemers onderling veel ervaringen uitwisselen en reflecteren. Daarom zijn de trainingsprogramma’s samengesteld uit casusbesprekingen, analyse/interpretatie van (on)mogelijkheden en collegiaal uitwisselen/collegiale consultatie, feedbacksessies, praktijkgerichte bedrijfsanalyses en gedragsreflecties. De werkvormen bestaan uit praktijkverkenningen, casuïstiek, multidisciplinaire benadering (vanuit de diverse werkprocessen binnen het bedrijf), organisatiegerichte benadering (vanuit strategie naar tactisch management en van tactisch management naar operationele uitvoering en omgekeerd), feedbacksessies, functiegericht/afdelingsgericht/ organisatiegericht analyseren en gedragsbenadering. Door deze werkwijze is het ontwikkeltraject heel ervaringsgericht, collegiaal interactief en praktisch van aard.

Resultaat

De deelnemers leren op basis van de gegevens lesinhoud, praktijktoepassing, collegiale consultatie en ervaringsgericht werken het volgende:
– toepassen van middle management vaardigheden en tactische bedrijfsvoering;
– hanteren van leiderschapsrol;
– omgaan met bronnen van invloed;
– omgaan met tactisch krachtenveld;
– opbouwen van en relatie met de diverse medewerkers en overige betrokkenen;
– inzicht ontwikkelen dat deskundigheid slechts één invloedsbron is, naast andere invloedsbronnen die met de leidinggevende zelf te maken hebben;
– inzicht in huidige eigen invloedbronnen;
– via oefening bewustwording van gewenste gebruik van de bronnen.