06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Ontwikkeltraject voor NuStar Terminals

Wat
Ontwikkeltrajecten. 

Voor wie
NuStar Terminals.

Behoefte van NuStar Terminals
Op een hoger niveau brengen van vaardigheden, gedrag en inzicht van managers en ploegleiders. Doel: verdere professionalisering en verbetering van de bedrijfsvoering.

Aanpak
Er waren drie ontwikkeltrajecten: twee trainingen en een coachingtraject. Voorafgaand aan de trajecten voerde Benno gesprekken met de deelnemers. Hij verwerkte de uitkomsten van deze gesprekken in de drie ontwikkeltrajecten. Hierdoor sloten de thema’s, cases en simulaties zo dicht mogelijk aan bij de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. Om te zorgen voor een zo open mogelijke sfeer, speelde Benno in op de specifieke ontwikkelpunten van de deelnemers met betrekking tot de te ontwikkelen vaardigheden en gedrag. Door het ontwikkelen van een Persoonlijk Actieplan kregen de deelnemers inzicht in hun gedrag. Zij stelden actiepunten op om het geleerde ook daadwerkelijk in het werk toe te passen. De drie ontwikkeltrajecten waren samengesteld uit intervisie, feedbacksessies, persoonlijke reflecties, korte theorieblokken en praktijkgerichte oefeningen waarin de deelnemers actief met de praktijksimulaties werkten. Hierdoor waren de drie ontwikkeltrajecten heel toepassingsgericht, interactief en praktisch van aard. 

Resultaat

Nu kunnen de deelnemers:
– tot uitwisseling van kennis komen en concrete afspraken maken met de medewerkers en collega-managers/ploegleiders;
– zowel feedback geven als ontvangen tijdens het werken aan resultaten en kwaliteitscriteria;
– zelf bepalen welk effect ze bij hun gesprekspartner teweeg willen brengen en hierin
de juiste afstemming vinden;
– hun doel en aanpak in een gesprek bepalen;
– in lastige gesprekken een bepaald resultaat behalen met behoud van de relatie.