06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Opleiding advies- en beïvloedingsvaardigheden voor Unicef

Wat
Opleiding advies- en beïvloedingsvaardigheden.

Voor wie
Voor ICT-consultants van Unicef.

Kern van de opleiding
Deze training leert deelnemers effectief te overtuigen en te beïnvloeden zonder dat de deelnemers een beroep doen op de formele positie binnen de organisatie.

Aanpak
In de training ligt de nadruk op de relatie tussen de interne opdrachtgevers en klanten, het afstemmen van wederzijdse -verwachtingen en het komen tot overeenstemming over te nemen vervolgstappen. De fases van het adviestraject en de daarbij behorende adviesvaardigheden vormen de leidraad voor het trainingsprogramma. Daarin worden de volgende onderwerpen behandeld:
– inventariseren (zelfanalyse, de essentie oppikken, vraagstellingtechnieken om te komen tot een goede probleemformulering, oppikken wat er niet gezegd wordt en afstemmen van verwachtingen);
– organisatiesensitiviteit (inschatten van het politieke krachtenveld, personal branding/impact vergroten en partnership met behoud van uw professionele distantie);
– communiceren (stijlen van advisering, mensen positief mee krijgen, omgaan met weerstand en conflictsituaties);
– adviseren (de functie, rol en autoriteit van de adviseur, de fasen van advisering, validiteit en overtuigingskracht, effectief communiceren, het opbouwen van een vertrouwensrelatie en opstellen en presenteren van advies).

Resultaat
Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om hun rol als adviseur in te vullen en verantwoordelijk te zijn voor de realisatie en acceptatie van (interne) adviezen.