06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Opleiding Counselor voor Defensie/DCEBD

Wat
Opleiding Counselor.

Voor wie

Defensie/DCEBD.

Behoefte Defensie 
Defensie wilde een opleiding gericht op de rolaspecten en werkmethodiek van de counselor, een spilfunctie binnen Defensie. 

Aanpak
Deze opleiding bestond uit elf modules en één voorafgaande kennismakingsdag met de individuele cursisten. De opleiding kende verschillende onderdelen: een onderwijsleergesprek, een vraaggesprek, doceren, projectonderwijs, casusbehandeling, een werkcollege, oefening, rollenspel en werkveldopdrachten. De cursisten maakten een verslag over wat zij tijdens de opleiding over zichzelf, en hun functioneren als counselor, hadden geleerd. Ze vertaalden dit naar een concreet Persoonlijk Ontwikkelplan. 

Resultaat
De deelnemers hebben nu:
– betere communicatieve en contactuele capaciteiten (bijvoorbeeld bij het onderhandelen met een werkgever over een bepaalde functie);
– een zelfsturende- en resultaatgerichte houding;
– verbeterde mondelinge en schriftelijke vaardigheden (bij het voeren van gesprekken en het schrijven van plannen);
– een beter inlevingsvermogen;
– een analytische en creatieve instelling (om niet te verzanden in de problemen van kandidaten, maar juist met individuele oplossingen te komen);
– een zakelijke en dienstverlenende opstelling (werken voor verschillende opdrachtgevers en kandidaten).