06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Opleiding Loopbaanbegeleiding voor de Politie Hollands Midden

Wat
Opleiding Loopbaanbegeleiding.

Voor wie
Politie Hollands Midden – Dienst Personeel.

Behoefte Politie Hollands Midden
Opleiden van twee leidinggevenden en tien personeelsadviseurs tot loopbaanbegeleiders. Samen gaan zij voor de Politie Hollands Midden invulling geven aan het eindresultaat van het mobiliteitscentrum.

Aanpak

De opleiding had een duale aanpak: de theorie was vervlochten met de praktijk. Om kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van loopbaanbegeleiding is het belangrijk dat de deelnemers veel kunnen oefenen. Daarom was het opleidingsprogramma samengesteld uit korte theorieblokken gevolgd door praktijkgerichte oefeningen waarin de deelnemers actief met de theorie werkten. De oefeningen bestonden uit individuele opdrachten, groepsopdrachten, rollenspelen, training on the job, supervisie, intervisie, feedbacksessies, casus besprekingen, reflecties en zelftesten. De deelnemers voelden dat de opleiding geen strak keurslijf was en dat de opleiding hen ook persoonlijk iets opleverde. Daarnaast bouwde Benno het programma zorgvuldig op door de deelnemers bijvoorbeeld eerst in drietallen te laten werken en pas daarna plenair rollenspellen te doen.

Resultaat
De deelnemers hebben nu inzicht in:
– het doel, de kenmerken, de achtergronden, de inhoud, het proces en resultaten van loopbaanbegeleiding;
– de eigen vaardigheden, ervaringen en ontwikkelpunten met betrekking tot het mobiliteitscentrum voor zowel de rollen loopbaanadviseur als personeelsadviseur;
– de kennis, vaardigheden, het gedrag en het proces met betrekking tot de toepassing van loopbaanbegeleiding in een setting van diverse belangen, verwachtingen, gevoelens, prioriteiten en doelen.