06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Opleiding organisatie, management en communicatie voor Van den Bosch Transporten B.V.

Wat
Opleiding organisatie, management en communicatie voor middenkader.

Voor wie
Van den Bosch Transporten B.V.

Behoefte Van den Bosch Transporten B.V.
Een generieke opleiding op het gebied van management, organisatie en communicatie op het niveau van middle management.

Aanpak
Voor het ontwikkelen van middle management vaardigheden is het belangrijk dat de deelnemers veel kunnen oefenen. Daarom waren de opleidingsprogramma’s samengesteld uit korte theorieblokken en praktijkgerichte oefeningen. De oefeningen bestonden uit individuele opdrachten, groepsopdrachten en zelftesten. Hierdoor was de opleiding heel intensief, dynamisch en praktisch van aard. Benno zorgde ervoor dat de oefeningen en opdrachten steeds werden afgestemd op de verschillende leerstijlen van de deelnemers. De opleiding bleef zo boeiend en sloot goed aan op de groep. Daarnaast sloot hij aan op het al aanwezige niveau van elke individuele deelnemer met betrekking tot de aan te leren vaardigheden. Binnen de opleiding was het ontwikkelen van een Persoonlijk Actieplan van belang. De deelnemers kregen zo inzicht in hun gedrag en stelden actiepunten op om het geleerde ook daadwerkelijk in hun werk toe te passen.

Resultaat
De deelnemers kunnen nu:
– hun kennis en inzicht op het gebied van organisatie, management en communicatie herkennen binnen hun werk;
– hun vaardigheden en bekwaamheden op bovengenoemde gebieden op een generieke wijze binnen hun werk toepassen;
– komen tot een collegiale uitwisseling en samenwerking op bovengenoemde gebieden;
– hun ‘leeropbrengst’ vertalen in kansen en mogelijkheden binnen Van den Bosch.