06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Overtuigend adviseren in het communicatieproces

Hoe overtuig ik de ander? Hoe kan ik hem voor me winnen? Hoe trek ik hem over de streep? Telkens is dit weer een uitdaging, zeker als om een nieuwe klant gaat.

DICTA heeft een training ontwikkeld waarin belangrijkste zaken rondom overtuigend adviseren worden getraind en uitgediept. Je krijgt theoretische inleidingen, bespreekt casussen, maakt opdrachten en vragenlijsten, krijgt inzicht in jouw eigen gedrag en de onderliggende drijfveren en overtuigingen.

 

De training bestaat uit vier onderdelen:

de rol van adviseur: Je leert actiegericht werken en krijgt inzicht in jouw optreden als adviseur;

het adviesproces: Je leert onder meer hoe jij de interactie met jouw klant kunt beïnvloeden en een vertrouwensrelatie met mensen binnen het klantsysteem kunt opbouwen;

de adviseur zelf als instrument: Je kijkt naar jouw onderliggende drijfveren die jouw en andermans gedrag bepalen; daarnaast versterk je jouw beïnvloedingsvaardigheden;

integratie en verdieping: Je oefent met jouw eigen praktijkervaring de vaardigheden en de aangeleerde technieken.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.