06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanplanning

Medewerkers die zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, hebben in ieder geval een reden minder om op te stappen. Om deze ontwikkeling in te kunnen vullen, is het natuurlijk belangrijk dat medewerkers hun wensen en eisen op dit gebied kenbaar maken. In dit proces van loopbaanplanning stemt de organisatie haar behoefte af op de individuele behoeften van medewerkers aan een productieve en bevredigende loopbaan. En omgekeerd.

In dit continue proces denken medewerkers en leidinggevenden na over de volgende vragen: wat wil de medewerker bereiken (‘het willen’) en wat kan hij ontwikkelen (‘het kunnen’)? Wat wil de organisatie bereiken en wat kan de organisatie helpen ontwikkelen? De antwoorden op deze vragen zijn voor mij de input voor ontwikkeltrajecten. Via deze aanpak vorm ik mij een beeld van de medewerkers en hun kwaliteiten om in de toekomst, net zo goed als nu, afdeling- of organisatiedoelstellingen te realiseren. Ook hier krijg je maatwerk. Zeker als het gaat om persoonlijke ontwikkeling en loopbaanplanning.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.