06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Praktische bedrijfskunde

Jouw organisatie streeft naar efficiënte processen en een effectieve structuur, waar iedereen de bedrijfscultuur draagt en versterkt. Om dat te bereiken is naast een helicopterview over het bedrijf ook inzicht nodig in de diverse deelprocessen (zoals facilitair, inkoop en logistiek management). Want als je weet wat er speelt, zie je de groeipotentie voor medewerkers én organisatie. Zo leg jij een basis voor een voorsprong op de concurrenten en tevreden klanten.

Ambities verwezenlijken, strategisch inzicht vergroten en het ontleden van werkprocessen is waarmee ik je help. Om het inzicht vervolgens te vertalen naar uitvoering in de praktijk.

Best practises praktische bedrijfskunde:

Workshop ‘Middle Management en Tactische Bedrijfsvoering’ voor Mitsubishi Motors Europe BV

Wat
Workshop ‘Middle Management en Tactische Bedrijfsvoering’.

Voor wie

Mitsubishi Motors Europe BV.

 

Behoefte Mitsubishi Motors Europe BV 
Een ontwikkeltraject op het gebied van middle management en tactische bedrijfsvoering voor de afdeling Warehouse Operations. Aanvullend: het op een hoger niveau brengen van vaardigheden, gedrag en inzicht met betrekking tot de verdere professionalisering en verbetering van de bedrijfsvoering.

Aanpak

Doel is het aanreiken van kennis, ontwikkelen van vaardigheden, reflecteren van inzichten en collegiale uitwisseling van ervaringen. Daartoe is het belangrijk dat de deelnemers onderling veel ervaringen uitwisselen en reflecteren. Daarom zijn de trainingsprogramma’s samengesteld uit casusbesprekingen, analyse/interpretatie van (on)mogelijkheden en collegiaal uitwisselen, collegiale consultatie, feedbacksessies, praktijkgerichte analyses en gedragsreflecties. De werkvormen bestaan uit praktijkverkenningen, casuïstiek, multidisciplinaire benadering (vanuit de diverse werkprocessen binnen Mitsubishi Motors), organisatiegerichte benadering (vanuit strategie naar tactisch management en van tactisch management naar operationele uitvoering en omgekeerd), feedbacksessies, functiegericht/afdelingsgericht/organisatiegericht analyseren en gedragbenadering. Door deze aanpak is het ontwikkeltraject heel ervaringsgericht, collegiaal interactief en praktisch van aard.

Resultaat

De deelnemers zijn nu in staat om:
– zichzelf als authentiek en doortastend leidinggevende te presenteren op basis van eigen kennis, vaardigheid en gedrag (naar de diverse betrokkenen toe);
– met zelfkennis en zelfvertrouwen een creatieve, doortastende en effectieve invulling te geven aan de functie van leidinggevende (vanuit zichzelf);
– een eigen ontwikkelpad als leidinggevende vast te stellen om opgedane leerervaringen te borgen en uit te bouwen (talent en potentieel borging);
– onderling in teamverband ervaringen uit te wisselen en samen te werken als afdeling Warehouse Operations op basis van elkaars kwaliteiten en hierover met elkaar van gedachten te wisselen (collegiale samenwerking, uitwisseling en consultatie).

Intern ontwikkeltraject voor Adficon

Wat
Intern ontwikkeltraject.

 

Voor wie
Adficon.

 

Behoefte Adficon
Kennis- en vaardigheidstraining plus persoonlijke ontwikkeling op het gebied van management en leiderschap.

 

Aanpak
Er is gekozen voor een praktijkgerichte aanpak met korte theorieblokken en veel praktijkgerichte oefeningen, bestaande uit individuele opdrachten, groepsopdrachten en zelftesten. Hierdoor was de opleiding heel intensief, dynamisch en praktisch van aard. Daarbinnen is de zogenaamde ‘driesporen-methodiek’ ingezet. Spoor 1: Op basis van theorie, modellen en kennisbronnen op het gebied van organisatie, management (processen), leiderschap, management rollen, communicatie en beïnvloeding kregen de deelnemers algemene inzichten en toepassingsmogelijkheden aangereikt. Spoor 2: op basis van die verworven kennis en inzichten ontdekten de deelnemers eigen toepassingsmogelijkheden om in te zetten op de eigen werkplek. Spoor 3: de deelnemers kwamen tot een integrale managementaanpak gekoppeld aan hun interpersoonlijke vaardigheden.

 

Resultaat
De deelnemers zijn nu in in staat om:
– zichzelf als authentiek en doortastend manager en leider te presenteren;
– met zelfkennis en vertrouwen een creatieve, bekwame invulling geven aan de functie;
– een ontwikkelpad vast te stellen om leerervaringen te borgen en uit te bouwen;
– onderling in teamverband te komen tot uitwisselen en samenwerken als managementteam op basis van gezamenlijke kwaliteiten.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.