06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Reorganisatie en verandering

Het succes van een verandertraject binnen een organisatie valt of staat met de acceptatie ervan door de medewerkers. Een verandertraject zonder hun steun en inspanningen kan niet succesvol verlopen. Zij zijn per slot van rekening de drijvende kracht achter de organisatie. Bovendien zijn zij ook vaak degenen die direct met de veranderingen te maken krijgen.

Voor een succesvol verandertraject is goede communicatie dan ook van essentieel belang. Er moet een breed draagvlak gecreëerd worden. Empowerment, ofwel het actief betrekken van de medewerkers bij het verandertraject, is de volgende cruciale factor om succes van de reorganisatie of fusie te verwezenlijken. Dit helpt om op een concrete manier te kijken hoe een organisatie haar doelen kan realiseren en wat daarvoor nodig is. Hierbij ondersteun ik je aan de zijlijn.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.