06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Stijlen van leidinggeven

Het belangrijkste doel van leidinggeven is het beïnvloeden van anderen om plannen te realiseren. Soms gaat het om de eigen plannen, soms om de plannen van een groep. Aansturing van medewerkers kan lastig zijn. Er zijn twee dimensies binnen leiderschap te onderscheiden: taakgericht of sturend en relatiegericht of ondersteunend. Gedurende het traject gaan we samen op zoek naar de leiderschapsstijl die bij jou past. Doel: beter en efficiënter uw medewerkers aansturen. Daarmee vergroot je het draagvlak onder de medewerkers en haalbaarheid van de ambities.

Best practice stijlen van leidinggeven:

Basistraining Leidinggeven voor TU Delft

Wat
Basistraining Leidinggeven.

 

Voor wie
Technische Universiteit Delft.

 

Behoefte TU Delft
Verhogen van het communicatieniveau binnen de organisatie via een vaardigheidstraining op het gebied van Praktisch Leidinggeven. 

 

Aanpak
Voor het ontwikkelen van leidinggevende vaardigheden is het belangrijk dat de deelnemers
veel oefenen. Daarom was dit trainingsprogramma samengesteld uit korte theorieblokken
en praktijkgerichte oefeningen. De oefeningen bestonden uit individuele opdrachten,
groepsopdrachten en zelftesten. Hierdoor waren de trainingen heel intensief, dynamisch en
praktisch van aard. Voor het trainen van leidinggevende vaardigheden is het belangrijk dat er een open sfeer heerst waarin de deelnemers zich veilig voelen. Om dit te bereiken is ingespeeld op de wensen van de deelnemers ten aanzien van persoonlijke ontwikkelpunten met betrekking tot praktisch leidinggeven. Een persoonlijke intake en een persoonlijk actieplan waren onderdeel van het trainingsprogramma, waarin de deelnemers hun leidinggevende vaardigheden verder ontwikkelden.

 

Resultaat
De deelnemers weten nu:
– wat de verschillende stijlen van leidinggeven zijn en hoe die toe te passen;
– wat de principes van teamgericht leidinggeven zijn;
– hoe ze draagvlak creëren door effectieve communicatie (informeren, onderhandelen, delegeren, inspireren, consulteren);
– hoe ze medewerkers motiveren via gerichte coaching;
– hoe ze inzicht creëren in de eigen vaardigheden, valkuilen en rol als leidinggevende;
– hoe ze een persoonlijk actieplan opstellen.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.