06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Training Adviesvaardigheden en Trainen van groepen voor Toptech

Wat
Training Adviesvaardigheden en Trainen van groepen.

Voor wie
Toptech.

Behoefte Toptech
Toptech wilde voor zijn adviseurs een training waarbij zowel de adviesvaardigheden als het trainen van groepen aan bod kwamen.

Aanpak
In de training maakte Benno een combinatie van twee te trainen vaardigheden: eerst kwamen adviesvaardigheden aan bod (eerste module) en vervolgens vertaalde hij dit onderdeel in het ‘zelf doen’ met de eigen groep; namelijk het trainen van groepen (tweede module). Daarbij maakte hij gebruik van schriftelijk materiaal, klassikale mondelinge lessen en trainingen, het rollenspel en simulatieoefeningen.

Resultaat
De deelnemers zijn nu in staat om:
1. nog beter te adviseren:
– het uitoefenen van invloed op de gedragsalternatieven van een individu, groep of organisatie
op basis van een specifieke deskundigheid.
2. groepen te trainen:
– de belangrijkste modellen uit de praktijk van doelgerichte communicatie (taakgericht werken met groepen en taakgericht werken in groepen effectief ondersteunen) toe te passen;
– de basisdimensies en -processen van een groep te herkennen en verkennen;
– rollen en taken in groepswerk te hanteren;
– de regie te krijgen en te behouden;
– de communicatie aan te passen aan die van zijn of haar groep;
– onderwijsmiddelen correct toe te passen;
– groepen te stimuleren en inspireren.