06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Training Adviesvaardigheden voor de gemeente Breda

Wat
Training Adviesvaardigheden.

Voor wie
Gemeente Breda.

Behoefte Gemeente Breda
Bij de gemeente Breda was behoefte aan een vaardigheidstraining op het gebied van adviesvaardigheden voor de HR assistenten (Personeel en Organisatie).

Aanpak
Voorafgaand aan de training voerde Benno persoonlijke intakegesprekken met de HR assistenten. Zo kreeg hij inzicht in de individuele aandachtspunten, die hij in de tweedaagse training verwerkte. Ieder onderdeel bestond uit minimaal 75% praktijkoefeningen, case-situaties en rollenspelen, en uit maximaal 25% theorie. De deelnemers droegen een aantal cases aan vanuit de eigen praktijk. Ook zette Benno een trainingsacteur in om een maximaal leereffect te creëren. Een definitief Persoonlijk Actieplan met daarin de voornaamste aandachtspunten van de deelnemers vormde de afsluiting van de training. Dit plan garandeert de continuïteit in de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.
 
Resultaat
De deelnemers zijn nu in staat om:
– zichzelf als authentiek en doortastend adviseur te presenteren op basis van eigen
kennis, vaardigheid en gedrag (naar de opdrachtgever toe);
– met zelfkennis en zelfvertrouwen een creatieve, doortastende en aangename invulling
te geven aan de functie van adviseur (vanuit zichzelf);
– een eigen ontwikkelpad vast te stellen om opgedane leerervaringen te borgen en uit te
bouwen (talent en potentieel borging);
– onderling in teamverband kennis uit te wisselen en samen te werken op basis van elkaars
kwaliteiten en hierover met elkaar van gedachten te wisselen (collegiale samenwerking, uitwisseling en consultatie).