06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Training Adviesvaardigheden voor TMOP

Wat
Training Adviesvaardigheden. 

Voor wie
TMOP.

Behoefte TMOP
De medewerkers van TMOP (adviseurs) worden bij externe opdrachtgevers geplaatst voor de duur van een project. Het verzoek van TMOP: het trainen van de adviseurs in het verbeteren van hun adviesvaardigheden (adviserend verkopen) om zo meer ‘oog, oor en neus’ te ontwikkelen voor diverse marktkansen en koopsignalen bij opdrachtgevers.

Aanpak

De training bevatte theorie, modellen, vragenlijsten, oefeningen, games, rollenspelen, simulaties, coaching en intervisie. De training bood een verscheidenheid aan activiteiten, oefeningen en simulaties, van eenvoudig en luchtig tot gecompliceerd. Bij dergelijke leertrajecten is actieve participatie heel belangrijk voor de deelnemers. Zij willen betrokken worden bij het leerproces. De onderdelen ‘actief leren, ‘plezier beleven in het leren’ en ‘effectief leren’ zijn belangrijke en terugkerende onderdelen in Benno’s training en manier van werken.

Resultaat

De deelnemers kunnen nu:
– hun eigen sterke en zwakke punten beter begrijpen;
– doelen stellen voor (verdere) prestatieverbetering;
– de voortgang in het realiseren van die doelen bewaken;
– problemen benoemen die de voortgang van het leerproces in de weg kunnen staan;
– alternatieven genereren en een actieplan opstellen voor de gevonden problemen;
– de werkomgeving beter inzichtelijk krijgen;
– hun potentieel ten volle te benutten.