06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Training Klantgerichtheid, Assertiviteit en Omgaan met agressie voor Delta

Wat
Training Klantgerichtheid, Assertiviteit en Omgaan met agressie.

Voor wie
Delta.

Behoefte Delta 
Energieleverancier Delta wenste een in company training voor zestien meteropnemers waarin klantgerichtheid, assertiviteit en omgaan met agressie centraal staan.

Aanpak

Communicatiestoornissen zijn vaak oorzaak van conflicten, onenigheid en uiteindelijk mogelijk zelfs agressie. In de training stond Benno daarom uitgebreid stil bij communicatie en communicatieve vaardigheden. In deze training maakte Benno gebruik van het rollenspel. Voorafgaand voerde hij gesprekken met de meteropnemers om te zorgen dat de spelsituaties uit het leven gegrepen waren. Door samen te trainen met collega´s, krijgt men begrip voor elkaar. De deelnemers werkten daarom samen aan een uniforme aanpak van agressie, intimidatie en geweld. De onderlinge betrokkenheid werd zo vergroot, waardoor er een veilige(re) werksfeer ontstond.

Resultaat
Nu kunnen de deelnemers:
– assertief gedrag ten toon spreiden in een rollenspel;
– aangeven in welke situaties assertief gedrag hen zal helpen de klant beter van dienst te zijn;
– aangeven welk assertief gedrag zij op het werk ten toon moeten spreiden;
– omgaan met tegen hen gerichte agressie.