06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Training Omgaan met agressie voor de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân

Wat
Training Omgaan met agressie.

Voor wie
Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân. 

Behoefte Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân 
Medewerkers van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân hebben wel eens te maken gehad met diverse vormen van agressief gedrag. De meeste van deze medewerkers hebben in het verleden een training Omgaan met agressie gevolgd. Bij hen bestond de behoefte aan een vervolgtraining. In deze vervolgtraining moest ook fysiek geweld als trainingsonderwerp een belangrijke plaats innemen.

Aanpak
De training bestond uit drie modules. De eerste module was bestemd voor medewerkers die nog niet eerder een training Omgaan met agressie hadden gevolgd. Gedurende één dagdeel leerden zij de basiskennis rondom agressie. De tweede module (drie dagdelen) ging over agressiehantering. Benno besprak de diverse manieren van agressiehantering, maar de deelnemers kregen ook inzicht in hun eigen stijl en manier van omgaan met agressie. Het oefenen van problematische situaties (met behulp van een acteur) aan de hand van de belevenissen en ervaringen van de deelnemers, stond deze dag centraal. Module drie (één dagdeel, voor alle deelnemers) was een cursus zelfverdediging. De deelnemers konden manieren oefenen in het omgaan met fysieke agressie. Benno maakte bij deze training veelvuldig gebruik van het rollenspel. 

Resultaat
De deelnemers hebben nu:
– nieuwe vaardigheden aangeleerd op het gebied van agressiehantering;
– beter inzicht gekregen in de eigen weerstand om je anders te gedragen dan je gewend bent;
– geleerd hoe te handelen indien fysiek geweld aan de orde is (zelfverdediging).