06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Training timemanagement voor C1000

 

Voor wie
Voor het managementteam (elf chefs en bedrijfsleiders) van de C1000 in Stramproy.

Behoefte C1000 
C1000 had behoefte aan deze training om kennis, vaardigheden en inzicht op het gebied van timemanagement onder de leden van het managementteam op een hoger niveau te brengen. Doel was een verdere groei te bereiken in de verdere professionalisering en resultaatgerichte bedrijfsvoering door de leidinggevenden van de C1000 in Stramproy.

Aanpak
De werkmethode was één op één coaching. Er werd gewerkt op basis van competentie-coaching en oplossingsgericht coachen. Voor het ontwikkelen van gedrag en inzichten voor het uitvoeren/eigen maken van vaardigheden, was het belangrijk dat de deelnemers de diverse ‘werkactiviteiten’ praktisch toepassen, hierop reflecteren en actief leren experimenteren met effectief/ander gedrag. Daarom was de coaching samengesteld uit reflectiemomenten en praktijkgerichte oefeningen. De oefeningen bestonden uit individuele opdrachten, werkopdrachten, functie afgeleide opdrachten en zelftesten. Hierdoor waren de coaching bijeenkomsten heel intensief, dynamisch en praktisch van aard.

Resultaat

Na afloop van de training waren de deelnemers in staat om:
– in de uitoefening van hun beroep als chef/bedrijfsleider tot afstemming te komen en concrete afspraken te maken met de medewerkers en collega’s;
– zowel feedback te geven als te ontvangen tijdens het werken aan resultaten en kwaliteitscriteria;
– zelf te bepalen welk effect ze bij hun gesprekspartner teweeg willen brengen;
– hun doel, prioriteiten en aanpak in hun bedrijfsvoering te bepalen;
– effectief en efficiënt om te kunnen gaan met delegatie, creëren van rust op de werkplek, houden van overzicht, om kunnen gaan met verstoringen, tijdsvreters en onlogische werkprocessen.