06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Training werkgeversbenadering voor werkgeversservicepunt Alert

Wat
Training werkgeversbenadering.

Voor wie
Werkgeversservicepunt Alert.

Behoefte Alert

Het project Werkgeversservice bestaat uit een team dat de ambitie heeft om de ondernemer te helpen zijn knelpunten op personeelsgebied op te lossen. Er was behoefte aan een training op het gebied van werkgeversbenadering, voor de accountmanagers van het project Werkgeversservice in de subregio Rheden en Rozendaal.

Aanpak
Ieder onderdeel bestond uit minimaal 75% praktijkoefeningen, case-situaties en rollenspelen en uit maximaal 25% theorie. Om gerichte oefening te kunnen garanderen, brachten de deelnemers een aantal actuele cases in uit het werkveld van Werkgeversservicepunt Alert. Benno maakte gebruik van een acteur om het leereffect te vergroten. Een acteur kan met behulp van rollenspelen de (gedrags-) mogelijkheden van de deelnemers uitbreiden. Door de rollen realistisch neer te zetten, beleven de deelnemers hun dagelijkse werksituatie. De acteur stelde de deelnemers snel op hun gemak en gaf na de rollenspelen opbouwende feedback. De deelnemers sloten elk dag af met het opstellen van het Persoonlijk Actieplan (POP) waarin zij de voornaamste aandachtspunten helder neerzetten. Het POP garandeert de continuïteit in de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

Resultaat
De deelnemers zijn nu in staat om:
– zich als authentiek en doortastend accountmanager te presenteren aan potentiële werkgevers;
– met zelfkennis en vertrouwen een bekwame invulling te geven aan acquisitie en  relatiebeheer; 
– een ontwikkelpad op te stellen om leerervaringen te borgen en uit te bouwen;
– in teamverband te komen tot samenwerking op basis van gezamenlijke kwaliteiten.