06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Vaardigheidstraining Praktisch Personeelsmanagement voor ZZG Zorggroep

Wat
Vaardigheidstraining Praktisch Personeelsmanagement.

Voor wie
ZZG Zorggroep.

Behoefte van ZZG Zorggroep
Er is behoefte aan een vaardigheidstraining op het gebied van praktisch
Personeelsmanagement. Dit om de kennis en vaardigheden van personeelsmanagement naar een hoger niveau te brengen.

Aanpak
Voorafgaand aan de training vond een persoonlijke intake plaats. De verwachtingen, leerdoelstellingen en ontwikkelpunten van de deelnemers kwamen hierbij aan bod. Benno bouwde het programma zorgvuldig op. Hij behandelde de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en besprak de oefeningen en cases plenair. Het trainingsprogramma bestond uit korte theorieblokken gevolgd door praktijkgerichte oefeningen waarin de deelnemers actief met de theorie werkten. De oefeningen bestonden uit individuele opdrachten, groepsopdrachten en zelftesten. Tijdens de training stimuleerde Benno de deelnemers om de opgedane kennis en vaardigheden ook na het traject blijvend toe te passen. Het ontwikkelen van een Persoonlijk Actieplan was bij deze training belangrijk. De deelnemers kregen zo inzicht in hun gedrag en stelden actiepunten op om het geleerde ook daadwerkelijk in hun werk toe te passen.

Resultaat
De deelnemers weten nu:
– kennis en inzicht in personeelsmanagement naar een hoger niveau te brengen;
– de verschillende HRM-instrumenten te (her)kennen en te hanteren;
– medewerkers effectiever te motiveren en te ontwikkelen;
– de verzuimbegeleiding te kennen;
– een Persoonlijk Actieplan op te stellen.